Imię i Nazwisko*
Telefon*
Adres wraz z kodem pocztowym*
Adres e-mail*
Nr poprzedniej licencji (dla zainteresowanych przedłużeniem)
*pola obowiązkowe
Zgłaszam swój udział w szkoleniu uzupełniającym na przedłużenie licencji BdPN w terminie 09.12.2023 r.

Proszę o wpisanie mnie na udostępnioną na stronie www.bdpn.pl listę przewodników posiadających ważną licencję BdPN (imię, nazwisko, miejscowość, telefon, adres e-mail)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, nr licencji, ważność licencji, adres, zdjęcie przez administratora tj. Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych 19, 38-713 Lutowiska, w celu: uczestnictwa w szkoleniu na licencję przewodnicką BdPN, wydania licencji oraz (jeżeli dotyczy) publikację moich danych osobowych na stronie internetowej BdPN w wykazie przewodników turystycznych posiadających ważną licencję. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną