PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki
Park Narodowy

Serwis internetowy

ppn.pnglogo-mab.pnglogo-medal.pngWorld_Heritage_Logo_global.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Fundacja PGE
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe    Monografie Bieszcz.    Roczniki Bieszcz. Wyd. edukacyjne
Obszar pobierania
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Panel Rys pedzelek okienko.jpg

WOKOL-KREMENAROSA-BANER.jpg
duza_rodzina.png
Folder
folder.jpg
 
Bieszczadzki PN arrow Wyd. naukowe arrow Roczniki Bieszcz. arrow Roczniki Bieszczadzkie t. 9

muzeum_baner.png KONKURS2023.jpg
Info:

Wyd. naukowe arrow Roczniki Bieszcz. arrow Roczniki Bieszczadzkie t. 9Roczniki Bieszczadzkie t. 9


Cena: PLN 18.00


Spis treści: 

19-26              Józef Kiszka               "Renaturyzacja flory porostów w obwodzie ochronnym „Moczarne”, w obszarze ochrony ścisłej Bieszczadzkiego Parku Narodowego"

27-32              Józef Kiszka, Robert Kościelniak          "Nowe i rzadkie gatunki porostów (Lichenes) w Bieszczadzkim Parku Narodowym i jego otulinie. Część III"

33-52              Józef Kiszka, Robert Kościelniak          "Stan zachowania Lobaria pulmonaria i związku Lobarion w polskiej części Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”"

53-60              Anna Drozdowicz          "Materiały do chorologii śluzowców w Bieszczadzkim Parku Narodowym ."

61-68              Andrzej Chlebicki         "Grzyby mikroskopijne na reliktowych stanowiskach turzycy skalnej Carex rupestris w Karpatach "

69-77              Bogdan Zemanek         "Synantropizacja flory Bieszczadzkiego Parku Narodowego"

79-116            Józef Mitka                 "Systematyka Aconitum subgen. Aconitum w Karpatach Wschodnich – wstępne wyniki badań"

117-139          Krystyna Przybylska, Stanisław Zięba  "Procesy renaturalizacyjne w drzewostanach Bieszczadzkiego Parku Narodowego "

141-149          Natalya Kalinovych     "Roślinność Verchniodnistrov'skoi dolyny (doliny Górnego Dniestru, Podkarpacie) w holocenie "

151-156          Kajetan Perzanowski     "The restitution of the European bison in the Bieszczady Mts as a component of re-naturalisation of mountain ecosystems "

157-168          Jacek Wasilewski, Krzysztof Zajchowski               "Występowanie oraz liczebność pluszcza Cinclus cinclus i pliszki górskiej Motacilla cinerea na wybranych obszarach Polski południowo-wschodniej "

169-181          Andrzej Kacprzak, Michał Skiba             "Uziarnienie i skład mineralny jako wskaźniki genezy utworów macierzystych gleb w katenie stokowej Małej Rawki (Bieszczady Zachodnie) "

183-195          Stefan Skiba, Marek Drewnik               "Pokrywa glebowa Magurskiego Parku Narodowego (Karpaty - Beskid Niski) "

197-211          Oksana Maryskevych, Iryna Shpakivska              "Rola gleby w procesie renaturalizacji zbiorowisk górnej granicy lasu, na przykładzie Czarnohory"

213-224          Wiesław Maciaszek, Andrzej Jaworski    "Zawartość siarki oraz niektórych makro- i mikropierwiastków w liściach buka i igłach świerka z wybranych drzewostanów o charakterze pierwotnym w parkach narodowych: Babiogórskim, Bieszczadzkim i Pienińskim"

225-236          Ryszard Prędki            "Przemiany właściwości powietrzno-wodnych gleb w obrębie pieszych szlaków turystycznych Bieszczadzkiego Parku Narodowego"

237-262          Maciej Augustyn          "Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego na obszarze dawnej wsi Ustrzyki Górne w świetle źródeł historycznych "

263-272          Piotr Patoczka, Edyta Ząbek                "Przemiany w zasobach krajobrazu kulturowego Bieszczadów"

273-275          Tadeusz Kwolek, Bogdan Zemanek       "Botrychium multifiolum (S. G. Gmel.) Rupr. – nowy gatunek paproci dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Bieszczadów Zachodnich"

277-284          Andrzej Kosior             "Trzmielowate (Bombini, Apidae) i motyle dzienne (Rhopalocera) wybranych rejonów Bieszczadów"

285-295          Adam Leń                   "Kronika ważniejszych wydarzeń BdPN w roku 2000"


Dostępność

Przeciętny czas dostawy:

14d.gifspacer
Nowości
Infrastruktura i Środowisko
lawiny.jpg
Kamera internetowa
  • Widok na Tarnicę
  • Widok na Wielką Rawkę
  • Schron Turystyczny "Chatka Puchatka"
facebook-baner.pnginstagram-baner.png

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos-dofinansowano.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2024 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer