PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki
Park Narodowy

Serwis internetowy

ppn.pnglogo-mab.pnglogo-medal.pngWorld_Heritage_Logo_global.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Fundacja PGE
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe    Monografie Bieszcz.    Roczniki Bieszcz. Wyd. edukacyjne
Obszar pobierania
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Panel Rys pedzelek okienko.jpg

WOKOL-KREMENAROSA-BANER.jpg
duza_rodzina.png
Folder
folder.jpg
 
Bieszczadzki PN arrow Wyd. naukowe arrow Roczniki Bieszcz. arrow Roczniki Bieszczadzkie t. 6

muzeum_baner.png KONKURS2023.jpg
Info:

Wyd. naukowe arrow Roczniki Bieszcz. arrow Roczniki Bieszczadzkie t. 6Roczniki Bieszczadzkie t. 6


Cena: PLN 12.00


Spis treści:

 

19-38              Kazimierz Pękala          "Rzeźba Bieszczadzkiego Parku Narodowego. "

39-47              Alfred Uchman            "Wybrane skamieniałości śladowe z warstw hieroglifowych jednostki dukielskiej (eocen) w Bieszczadach Zachodnich."

49-63              Józef Kiszka, Robert Kościelniak          "Lista florystyczna porostów polskich Karpat Wschodnich"

65-87              Sergey Ya. Kondratyuk, Brian J. Coppins, Sergey D. Zelenko, Alexander Ye. Khodosovtsev, Alexandra M. Coppins, Patricia A. Wolseley     "Lobarion lichens as indicators of primeval forests in the Ukrainian part of the International Biosphere Reserve „Eastern Carpathians”: distribution, ecology, long-term monitoring and recommendations for conservation."

89-96              Marta Mierzeńska         "Monitoring wątrobowców w Bieszczadzkim Parku Narodowym."

97-111            Józef Mitka, Bogdan Zemanek             "Rozmieszczenie Aconitum degenii Gayer, A. lasiocarpum (Rchb.) Gayer i ich mieszańców w Bieszczadzkim Parku Narodowym."

113-123          Stefan Michalik, Ryszard Michalik         "Wstępna charakterystyka zbiorowisk leśnych Magurskiego Parku Narodowego. "

125-138          Eugeniusz Dubiel, Stefan Gawroński, Alina Stachurska           "Przegląd nieleśnych zbiorowisk roślinnych Magurskiego Parku Narodowego"

139-146          Grzegorz Zajdel            "Wstępne wyniki badań nad wtórną sukcesją roślinności na terenie dawnej wsi Ciechania w Magurskim Parku Narodowym"

147-175          Stanisław Kucharzyk, Krystyna Przybylska           "Skład gatunkowy i struktura drzewostanów w Bieszczadzkim Parku Narodowym oraz monitoring tendencji dynamicznych"

177-183          Platon Tretiak, Igor Bojczuk  "Antropogeniczne i naturalne przemiany lasów w Gorganach"

185-194          Wolodymyr Rizun, Jerzy Pawłowski      "Wstępne badania biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) Gór Czywczyńskich (ukraińskie Karpaty Wschodnie)"

195-201          Josef Terek                "Uwagi o faunie stojących i interstycjalnych wód dorzecza potoku Zbojskiego"

203-208          Ján Koščo                  "Wstępne rozważania nad wzajemnym zastępowaniem się lipienia (Thymallus thymallus) i brzanki (Barbus petenyi) w ciekach wodnych Karpat Wschodnich"

209-225          Marek Michalik, Wanda Wilczyńska-Michalik          "Minerały siarczanowe i pyły antropogeniczne na powierzchniach piaskowców w Karpatach jako wskaźniki koncentracji zanieczyszczeń atmosfery"

227-232          Oksana Maryskewicz, Wolodymyr Kozłowski         "Zawartość metali ciężkich i siarki w ekosystemach Karpat Wschodnich"

233-252          Andrzej Górecki, Magdalena Dróżdż, Renata Najder "Magurski Park Narodowy a mieszkańcy jego otuliny"

253-255          Stanisław Kucharzyk, Ryszard Prędki    "Wielkopowierzchniowy monitoring wybranych elementów środowiska przyrodniczego w Bieszczadzkim Parku  Narodowym"

257-262          Stanisław Kucharzyk    "Monitoring dynamiki zbiorowisk roślinnych w strefie górnej granicy lasu w Bieszczadzkim Parku Narodowym"

263-266          Joanna Korzeniak         "Koncepcja monitoringu przemian zbiorowisk łąkowych w krainie dolin Bieszczadzkiego Parku Narodowego"

269-276          Zbigniew Głowaciński    "Idea i niektóre zasady monitoringu biologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem fauny"

277-278          Iwona Surowiec, Andrzej Górecki           "Monitoring zespołów drobnych ssaków w Bieszczadzkim Parku Narodowym"

279-280          Marta Zakrzewska, Katarzyna Sawicka-Kapusta      "Drobne  ssaki  jako biologiczne  wskaźniki zanieczyszczenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego"

281-291          Jerzy Pawłowski, Małgorzata Kłonowska-Olejnik      "Wybrane problemy ochrony zwierząt bezkręgowych w BdPN oraz program monitoringu"

293-297          Bogusław Petryszak, Tomasz Skalski    "Monitoring zgrupowań ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) połoninowych w Bieszczadzkim Parku Narodowym"

299-312          Krzysztof Kukuła         "Ochrona oraz projekt monitoringu wód i zasiedlającej je fauny polskiej części Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”"

313-318          Małgorzata Kłonowska-Olejnik               "Monitoring jętek (Ephemeroptera) w potokach Bieszczadzkiego Parku Narodowego"

319-324          Krzysztof Kukuła, Ryszard Prędki         "Monitoring hydrologiczny i hydrochemiczny wód płynących Bieszczadzkiego Parku Narodowego"

325-328          Małgorzata Kłonowska-Olejnik, Wojciech Fiałkowski, Rafał Han                "Monitoring hydrochemiczny i  hydrobiologiczny w wodach Bieszczadzkiego Parku Narodowego - projekt badań"

329-332          Ryszard Prędki            "Monitoring stanu uwilgotnienia wybranych obszarów młak i torfowisk w dolinie Wołosatego"

333-338          Marek Nowosad           "Monitoring stanu powietrza atmosferycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym (plan)"

339                Piotr Patoczka             "Monitoring fotograficzny zmian w krajobrazie Bieszczadzkiego Parku Narodowego"

341-345          Ryszard Prędki            "Monitoring ruchu turystycznego - badania ankietowe"

347-348          Andrzej Górecki, Renata Najder, Magdalena Dróżdż "Monitoring świadomości ekologicznej mieszkańców obszarów chronionych"

349-353          Anatolij Kostenko, Lilia Petrova, Platon Tretiak       "Problemy monitoringu rezerwatów przyrody na zachodzie Ukrainy"

355-359          Stephan Stoyko, Volodymyr Shushniak "Nadsiansky Regional Landscape Park as a Component of the Eastern Carpathians International Biosphere Reserve"

361-372          Stephan Stoyko           "Program monitoringu w ekosystemach leśnych Regionalnego Parku Krajobrazowego „Stużyca”"

373-380          Gennagij Zhylaiew, Wladimir Gissowski "Monitoring populacyjny wybranych gatunków roślin klonalnych w warunkach antropopresji"

381-384          Ján Koščo, Jozef Terek       "Monitoring limnologiczny Parku Narodowego  Połoniny"

385-389          Roman Goduńko          "Wstępne badania nad jętkami (Ephemeroptera) ukraińskiej części Bieszczadów"

390                Sergey Kondratyuk      "Information on  workshop which was held in Zhornava in 1997"

391-392          Jurij Czornobaj             "Funkcjonalne parametry detrytusu w systemie monitoringu gleby"

393-400          Piotr Patoczka             "Kontynuacja budowania drzewnego w Bieszczadach"

401-412          Adam Leń                   "Kronika ważniejszych wydarzeń w BdPN w roku 1997"

 


Dostępność

Przeciętny czas dostawy:

14d.gifspacer
Nowości
Infrastruktura i Środowisko
lawiny.jpg
Kamera internetowa
  • Widok na Tarnicę
  • Widok na Wielką Rawkę
  • Schron Turystyczny "Chatka Puchatka"
facebook-baner.pnginstagram-baner.png

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos-dofinansowano.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2024 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer