PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki
Park Narodowy

Serwis internetowy

ppn.pnglogo-mab.pnglogo-medal.pngWorld_Heritage_Logo_global.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Fundacja PGE
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe    Monografie Bieszcz.    Roczniki Bieszcz. Wyd. edukacyjne
Obszar pobierania
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Panel Rys pedzelek okienko.jpg

WOKOL-KREMENAROSA-BANER.jpg
duza_rodzina.png
Folder
folder.jpg
 
Bieszczadzki PN arrow Wyd. naukowe arrow Roczniki Bieszcz. arrow Roczniki Bieszczadzkie t. 4

muzeum_baner.png KONKURS2023.jpg
Info:

Wyd. naukowe arrow Roczniki Bieszcz. arrow Roczniki Bieszczadzkie t. 4Roczniki Bieszczadzkie t. 4


Cena: PLN 0.00


Spis treści:

 

17-24              Bogdan Zemanek, Stanisław Kucharzyk, Józef Mitka, Wojciech Paul, Marian Szewczyk, Tomasz Winnicki    "Nowe gatunki roślin naczyniowych dla Bieszczadów i Bieszczadzkiego Parku Narodowego"

25-44              Emil Hadač, Stiepn M. Stojko, Miroslav Buraľ         "Contribution to the plant communities of the Ukrainian part of the East Carpathians Biosphere Reserve"

45-51              Miroslav Buraľ             "Zróżnicowana, aktywna ochrona różnorodności biologicznej zbiorowisk łąkowych w słowackiej części Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”"

53-66              Stefan Michalik            "Zagadnienia ochrony procesów ekologicznych i różnorodności szaty roślinnej w polskiej części Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”"

67-84              Stefan Michalik, Adam Szary               "Zróżnicowanie fitosocjologiczne lasów bukowych w Bieszczadzkim Parku Narodowym"

85-95              Stefan Michalik, Stefan Skiba              "Ocena relacji pomiędzy pokrywą glebową a zbiorowiskami roślinnymi w Bieszczadzkim Parku Narodowym"

97-109            Stefan Skiba, Tomasz Winnicki            "Gleby roślinnych zbiorowisk bieszczadzkich połonin"

111-116          Stefan Skiba, Marek Drewnik, Ryszard Prędki, Rafał Szmuc   "Zawartość metali ciężkich w glebach BdPN"

117-122          Stefan Skiba, Tomasz Zaleski, Rafał Szmuc          "Właściwości powietrzno-wodne wybranych gleb BdPN"

123-142          Krzysztof Kukuła         "Ichtiofauna BdPN i problemy jej ochrony"

143-154          Ján Koščo, Peter Košuth     "Ichtiofauna potoków zasilających zbiornik zaporowy Starina"

155-161          Ján Koščo, Peter Košuth     "Ichtiofauna dorzecza Ublianki i Stużyckiej rzeki"

163-183          Marek Nowosad           "Zarys klimatu Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otuliny w świetle dotychczasowych badań"

185-206          Andrzej Górecki, Magdalena Dróżdż, Renata Najder, Agnieszka Szczęsna  "Bieszczadzki Park Narodowy a kształtowanie się postaw i świadomości ekologicznej jego mieszkańców"

207-215          Piotr Patoczka             "Upamiętnienie śladów kultury rusnackiej w Bieszczadach Zachodnich"

217-225          Antoni Derwich            "Reintrodukcja bobrów w Bieszczadach polskich"

227-230          Jerzy Pawłowski, Małgorzata Kłonowska-Olejnik      "Atlas walorów faunistycznych Bieszczadów (propozycja wydawnicza)"

231-235          Wasyl Kopacz             "Perspektywy ustanowienia i rozwoju Ukraińskiej części MRB „Karpaty Wschodnie”"

237-238          Liliana Hilsberg            "Mapa numeryczna wybranych elementów przyrody Bieszczadzkiego Parku Narodowego. "

239-241          Marek Nowosad           "Informacja o stanie powietrza atmosferycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym i w jego otulinie"

242-243          Stefan Skiba               "Mapa gleb Bieszczadzkiego Parku Narodowego"

244-245          Stefan Skiba, Marek Drewnik, Ryszard Prędki, Rafał Szmuc   "Rozmieszczenie interesujących zjawisk przyrody nieożywionej w Bieszczadzkim Parku Narodowym"

246-250          Stefan Michalik, Witold Ryka               "Przeglądowy atlas rozmieszczenia zbiorowisk roślinnych na terenie BdPN"

251-253          Bogdan Zemanek         "Flora roślin naczyniowych Bieszczadzkiego Parku Narodowego - waloryzacja i ochrona gatunków rzadkich i zagrożonych"

254-255          Krystyna Przybylska   "Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach Bieszczadzkiego Parku Narodowego"

256-258          Stanisław Kucharzyk    "Lasy objęte ochroną ścisłą w Bieszczadzkim Parku Narodowym - problemy inwentaryzacji, waloryzacji i ochrony"

259-263          Zbigniew Głowaciński, Piotr Profus, Andrzej Wuczyński           "Zarys awifauny Bieszczadzkiego Parku Narodowego i problemy jej ochrony"

264-270          Zbigniew Głowaciński, Piotr Profus, Jan Fijał          "Herpetofauna Bieszczadów Polskich i jej ochrona"

271                Zbigniew Jakubiec        "Analiza stopnia zagrożenia populacji niedźwiedzia w polskiej części Karpat"

272-273          Zbigniew Jakubiec        "Program ochrony niedźwiedzia w Bieszczadach z uwzględnieniem roli Bieszczadzkiego Parku Narodowego "

274-277          Wojciech Śmietana, Jacek Wajda         "Stan obecny i perspektywy ochrony dużych drapieżników  (wilka i rysia) oraz kopytnych w BdPN i w jego otoczeniu"

278-280          Bronisław Wołoszyn, Marta Labocha, Wojciech Gałosz, Tomasz Postawa  "Nietoperze Bieszczadzkiego Parku Narodowego i ich ochrona"

281-282          Bogusław Petryszak, Tomasz Skalski    "Ryjkowce - (Coleoptera, Curculionidae) Bieszczadów Wysokich"

283-286          Bronisław Szczęsny      "Bentofauna Bieszczadów - waloryzacja i wytyczne ochrony"

287-289          Zbigniew Myczkowski   "Operat ochrony dziedzictwa kulturowego w planie ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego"

290-291          Piotr Patoczka             "Ochrona estetycznych walorów krajobrazu BdPN z otuliną"

292-294          Ryszard Prędki            "Ocena stopnia zniszczeń środowiska przyrodniczego wzdłuż szlaków turystycznych BdPN"

295-297          Barbara Ćwikowska, Grażyna Holly       "Udostępnianie Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny do zwiedzania i edukacji ekologicznej"

298-306          Adam Leń                   "Kronika ważniejszych wydarzeń w BdPN w roku 1995"

 


Dostępność

Przeciętny czas dostawy: niedostępnyspacer
Nowości
Infrastruktura i Środowisko
lawiny.jpg
Kamera internetowa
  • Widok na Tarnicę
  • Widok na Wielką Rawkę
  • Schron Turystyczny "Chatka Puchatka"
facebook-baner.pnginstagram-baner.png

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos-dofinansowano.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2024 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer