PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki
Park Narodowy

Serwis internetowy

ppn.pnglogo-mab.pnglogo-medal.pngWorld_Heritage_Logo_global.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Natura 2000
Witamy
Obszar Natura 2000 Bieszczady
Informacje ogólne
Plan zadań ochronnych
Centrum Informacji Natura 2000
Panel Rys pedzelek okienko.jpg

WOKOL-KREMENAROSA-BANER.jpg
duza_rodzina.png
Folder
folder.jpg
 
Bieszczadzki PN arrow Plan zadań ochronnych

Plan zadań ochronnych
07.02.2011.

Image

W związku z nowelizacją Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880  z późniejszymi zamianami) dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego przestaje sprawować nadzór nad obszarem Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 poza granicami Parku z dniem 1 stycznia 2012 roku. Sprawującym nadzór nad tą częścią obszaru naturowego staje się Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (art. 32 ust.5 Ustawy o ochronie przyrody).

Ustrzyki Górne 2011-01-31

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19
38-714 Ustrzyki Górne
Nr REGON: P00124564
Tel.: (13) 461 06 50
Faks : (13) 461 06 10
e-mail: dyrekcja@bdpn.pl

DN-8-1/10

Ogłoszenie

Na podstawie Art. 28 ust.1, Art. 32 ust. 5 Art.28 ust. 3, 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zmian.) zgodnie z Art.39 ustawy z dnia 13 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późn. zmian.) Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego

informuje

o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLC 180001 „Bieszczady". Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z założeniami projektu opublikowanymi na stronie internetowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego (http://www.bdpn.pl/) oraz w Ośrodku Naukowo Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 7, 38-700 Ustrzyki Dolne.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) w ciągu 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, e-mail: dyrekcja@bdpn.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Bieszczadzkiego Paku Narodowego.

 

Dyrektor BdPN

dr Tomasz Winnicki

Załączniki:

 
spacer
Nowości
lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos-dofinansowano.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2024 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer