PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki
Park Narodowy

Serwis internetowy

ppn.pnglogo-mab.pnglogo-medal.pngWorld_Heritage_Logo_global.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Fundacja PGE
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Obszar pobierania
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Panel Rys pedzelek okienko.jpg

WOKOL-KREMENAROSA-BANER.jpg
duza_rodzina.png
Folder
folder.jpg
 
Bieszczadzki PN arrow Archiwum wiadomości arrow Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne
28.08.2023.

Parki Narodowe na polsko-słowacko-ukraińskiej granicy wychodzą naprzeciw społecznej potrzebie udostępnienia obszarów chronionych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz osób niewidomych lub słabowidzących.

ImageOsoby ze specjalnymi potrzebami chcą mieć możliwość odkrywania piękna Karpat Wschodnich bez ograniczeń, przede wszystkim bez barier technicznych. Dlatego Park Narodowy Połoniny, we współpracy z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, podejmują konkretne kroki w celu wprowadzenia dedykowanych rozwiązań w zakresie dostępu do piękna i wyjątkowości obu Parków, które stanowią ważną część Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”.

MRB „Karpaty Wschodnie” rozciąga się na obszarze 208 089 hektarów, a do jego najcenniejszych naturalnych skarbów należą kompleksy pierwotnych lasów bukowych oraz górskie łąki wschodniokarpackie powyżej górnej granicy lasu, zwane połoninami. Jednym z celów rezerwatów biosfery, które są ustanawiane przez UNESCO, jest badanie relacji między człowiekiem a przyrodą oraz wspieranie zrównoważonego życia i rozwoju obszaru. Dlatego też zdajemy sobie sprawę, że przy dalszym planowaniu rozwoju obszaru Karpat Wschodnich ważne jest uwzględnienie specyfiki, w tym przeplatającej się zachodniej i wschodniej kultury, szczególnie w postaci drewnianej architektury sakralnej i świeckiej, wydarzeń wojennych oraz wielu innych.

W fazie przygotowania wspólnego transgranicznego projektu chcielibyśmy poznać opinie i uwagi wszystkich osób zainteresowanych tematem.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem bliższych informacji lub jeśli macie jakiekolwiek pytania, sugestie lub rekomendacje dotyczące tego tematu, zachęcamy do kontaktu z nami poprzez aktywny udział i zaangażowanie w trakcie prezentacji projektu online, która będzie powiązana z konsultacjami online w dniu 05.09.2023. Możliwe jest również nadsyłanie uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej do dnia 08.09.2023. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej. Z góry dziękujemy za inspiracje, które przyczynią się do zwiększenia dostępności naszych Paków.

Podstawowe informacje o planowanym projekcie:

Źródło finansowania: Program Interreg Polska – Słowacja 2021 – 2027,

Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze  

Cel szczegółowy 4 (vi): wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Tytuł projektu: BIESZCZADY I POŁONINY BEZ GRANIC

Główny cel projektu: Umożliwienie dostępu do unikatowych obszarów Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” bez barier, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody i przyszłości obszaru Polski/Słowacji/Ukrainy, stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej dostępnej dla grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową, seniorów i dzieci.

Specyficzne cele projektu:

- Poprawa istniejącej infrastruktury transgranicznych szlaków turystycznych na terenie obu Parków, w tym wspólne i kompatybilne monitorowanie odwiedzających, na rzecz poprawy stanu obszarów chronionych.

- Mapowanie przeszkód technicznych na szlakach, ścieżkach przyrodniczych oraz w obiektach, opracowanie wspólnego rozwiązania umożliwiającego dostępność Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Połoniny w ramach MRB „Karpaty Wschodnie” dla zwiedzających z niepełnosprawnością fizyczną oraz osób niewidomych i słabowidzących.

- Tworzenie nowych produktów turystycznych uwzględniających specyficzne potrzeby zwiedzających w tym tworzenie warunków świadczenia usług przewodnickich oraz pilotażowe otwarcie dwóch wybranych miejsc/tras w obu parkach narodowych z uwzględnieniem grup ze szczególnymi potrzebami.

- Budowanie potencjału w zakresie opieki nad obszarami chronionymi MRB „Karpaty Wschodnie” oraz wspólna prezentacja i promocja jego unikalności.

Partnerzy projektu:

Park Narodowy Połoniny (lider)

Bieszczadzki Park Narodowy

Proponowane działania projektu:

Działanie 1. Infrastruktura turystyczna MRB „Karpaty Wschodnie”

Poprawa infrastruktury dwóch transgranicznych szlaków turystycznych: Wetlina - Rabia skała - Runina oraz Wielka Rawka - Kremenaros - Nova Sedlica.

Wspólny system monitorowania odwiedzających na obu transgranicznych trasach turystycznych.

Monitorowanie ruchu turystycznego, zarządzanie danymi w celu dalszej analizy i wspólnego planowania.

Zarządzanie danymi o obszarze transgranicznym, w tym pomiar satysfakcji mieszkańców.

Działanie 2. Wspólna oferta MRB „Karpaty Wschodnie”

Wspólna promocja Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Połoniny za pomocą nowoczesnych technologii: wspólna aplikacja mobilna "AROUND KREMENAROS" i aktualizacja informacji udostępnianych na stronie internetowej "AROUND KREMENAROS" https://park.idea-solution.pl/sk

Przewodnik turystyczny offline (bez dostępu do Internetu) zwiększający bezpieczeństwo zwiedzających w terenie.

Zabezpieczenie niezbędnych sprzętów do edukacji zwiedzających (sprzęt komputerowy, meble i inne).

Udostępnienie informacji o Bieszczadzkim Parku Narodowym i Parku Narodowym Połoniny w ramach MRB „Karpaty Wschodnie” na istniejących tablicach informacyjnych, odnowienie/modernizacja paneli oraz dodanie informacji za pomocą kodów QR.

Działanie 3. Parki bez granic, parki dla wszystkich

Mapowanie przeszkód i barier w obiektach i na szlakach w obu parkach narodowych.

Opracowanie „Planu Działań na rzecz Parków bez granic w Karpatach Wschodnich”, zawierającego propozycje rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz osób niewidomych i słabo widzących.

Audioprzewodnik i treści przystosowane dla osób niewidomych (audiodeskrypcja) zgodnie z obowiązującymi standardami.

Wdrożenie dostępności 2 wybranych lokalizacji/ścieżek w obu parkach narodowych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób niewidomych i niedowidzących, wraz z opracowaniem dedykowanych materiałów edukacyjnych (Połonina Wetlińska w Bieszczadach i Zboj pri meteroidew Połoninach)

Zakup ekologicznego pojazdu z obniżoną podłogą i dodatkowym wyposażeniem dla wózków inwalidzkich.

Działanie 4. Budowanie zdolności do zarządzania obszarami chronionymi w Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie”

Tworzenie programów usług przewodnickich dla wybranych, atrakcyjnych turystycznie miejsc (obszar UNESCO Havešová z obowiązkowym przewodnikiem z Parku Narodowego Połoniny, miejsca z autentycznymi legendami regionu).

Poszerzanie i doskonalenie jakości edukacji ekologicznej: przygotowanie/opracowanie programu edukacyjnego dla szkół (edukacja przyrodnicza).

Rozwój i doskonalenie działalności przewodnickiej w parkach narodowych.

Szkolenie/warsztaty dla przewodników.

Organizacja konkursu plastycznego i fotograficznego.

Działanie 5. Promocja projektu: Konferencja otwierająca, okresowa i końcowa. Strona internetowa projektu.

Zainteresowane strony: polskie i słowackie parki narodowe, organizacje ekologiczne, organizacje turystyczne, uniwersytety, społeczność lokalna, mieszkańcy, organy odpowiedzialne za ochronę środowiska po obu stronach granicy, przedsiębiorcy, inni partnerzy społeczno-ekonomiczni

Obszar realizacji projektu: Republika Słowacka - okręg Snina i okręg Medzilaborce/Region Prešov, Rzeczpospolita Polska - województwo podkarpackie

Szacowany budżet: 900 000 EUR (wstępnie)

Planowany termin realizacji projektu: 01/2024 – 12/2025

PREZENTACJA INTERNETOWA PROJEKTU ORAZ KONSULTACJE ONLINE: 05.09.2023, 13:00 - 14:00 CET

PRZYJMOWANIE UWAG/PYTAŃ/REKOMENDACJI (wyłącznie w formie pisemnej/e-mailowej): 08.09.2023, 12:00 CET, daniela.galandova@nppoloniny.sk

Kontakt w sprawie udziału: inż. Daniela Galandová, daniela.galandova@nppoloniny.sk

Aspekty projektu, które uważamy za konieczne skonsultować z opinią publiczną:

- Działania projektowe, w szczególności wybór miejsc/lokalizacji do zapewnienia dostępu bez barier.

- Zakres oraz szczegóły promocji projektu, w szczególności wybór działań promocyjnych lub inne tematy związane z celem projektu.

https://nppoloniny.sopsr.sk/narodne-parky-na-polsko-slovensko-ukrajinskom-pohranici-vnimaju-naliehavu-spolocensku-potrebu-byt-pristupnymi-aj-pre-telesne-hendikepovanych-a-nevidiacich-ci-slabozrakych-navstevnikov/#

#Interreg #InterregPLSK #PolskaSlowacja #PolskoSlovensko #EU #KomisjaEuropejska #Karpaty #Poloniny #Bieščady #ParksForAll

 
spacer
Nowości
Infrastruktura i Środowisko
lawiny.jpg
facebook-baner.pnginstagram-baner.png

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos-dofinansowano.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2024 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer