PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki
Park Narodowy

Serwis internetowy

ppn.pnglogo-mab.pnglogo-medal.pngWorld_Heritage_Logo_global.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Fundacja PGE
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Obszar pobierania
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Panel Rys pedzelek okienko.jpg

WOKOL-KREMENAROSA-BANER.jpg
duza_rodzina.png
Folder
folder.jpg
 
Bieszczadzki PN arrow Fundusz Leśny arrow Dofinansowanie z funduszu leśnego w 2023 r.

Dofinansowanie z funduszu leśnego w 2023 r.
01.08.2023.

Tytuł wniosku: "Ochrona ekosystemów leśnych, walorów przyrodniczych i kulturowych Bieszczadzkiego Parku Narodowego wraz z wyposażeniem, utrzymaniem i remontem infrastruktury służącej ukierunkowaniu ruchu turystycznego w roku 2023"

Umowa nr: MZ.0290.1.4.2023

Wysokość dofinansowania: 3 159 489,85 zł

l.p Nazwa działania Elementy składowe działania (czynności, materiały, itp.) - poddziałanie Jednostka miary Liczba jednostek miar
1. Usuwanie obcych i inwazyjnych gatunków roślin 1. Usuwanie rdestowca sachalińskiego (Zabieg polega na wykopywaniu roślin wraz z systemem korzeniowym za pomocą narzędzi ręcznych, przewiduje się wykonanie 6 powtórzeń, przy nawrocie wynoszącym 4 tygodnie) zabieg 6,00
2. Usuwanie nawłoci późnej i kanadyjskiej (Zabieg polega na jednorazowym wykopywaniu roślin wraz z systemem korzeniowym za pomocą narzędzi ręcznych. Wykopane kłącza zostaną umieszczone w zbiornikach do czasu przesuszenia, a następnie spalone; powierzchnia zabiegu zostanie nakryta warstwą skoszonej biomasy. Czas wykonania zabiegu - sierpień/wrzesień) m2 98,00
3. Usuwanie rudbekii nagiej (Rudbeckia laciniata) - wykopywanie. (Zabieg polega na wykopaniu kłączy roślin za pomocą szpadli. Zostanie wykonany w okresie od czerwca do sierpnia - przed wykszlałceniem się nasion; Wykopane kłącza zostaną umieszczone w zbiornikach do czasu przesuszenia, a następnie spalone) m2 200,00
4. Usuwanie rudbekii nagiej (Rudbeckia laciniata) - koszenie. (Zabieg będzie polegał na dwukrotnym szkoszeniu zwartych połaci rudbekii na powierzchnii 0,70 ha w o.o. Ustrzyki Górne. Termin przeprowadzenia zabiegu będzie dostosowany do wzrostu roslin - tj. pierwszy zabieg zostanie wykonany przed kwitnieniem, najpóźniej do końca czerwa. Powtórzenie koszenia bedzie zrealizowane po odrośnięciu nadziemnej cześci byliny, nie dopuszczając do jej zakwitnięcia) ha 0,70
5. Wykonanie wraz z dosawą konstrukcji do suszenia kłączy / rozłogów / korzeni (Poddziałanie obejmuje wykonanie konstrukcji o pojemności 1 m3 przeznaczonej do suszenia cześci podziemnych roślin poddawanych zabiegom usuwania. Zadanie to zostanie zlecone zewnętrznemu Wykonawcy; konstrukcja zostanie wykonana z trwałych materiałów - metalowy stelaż pokryty siatką nierdzewną drobnooczkową (około 1mm)), zaopatrzony w zamykane drzwiczki i nakryty arkuszem blachy; konstrukcja taka pozwoli na przesychanie materiału który następnie zostanie spalony. Ze względu na odległe lokalizacje, w których realizowane będzie usuwanie gatunków inwazyjnych zaplanowano 4 konstrukcje) szt 4,00
2. Pielęgnacja upraw poprzez koszenie Pielęgnacja upraw poprzez koszenie ha 29,25
3. Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach i zadrzewieniach oraz utrzymanie ich stanu sanitarnego - pozyskanie drewna Pozyskanie drewna m3 3 025,00
4. Przygotowanie powierzchni do odnowień Ręczno-mechaniczne oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do odnowienia sztucznego ha 2,95
5. Odnowienia sztuczne Odnowienia sztuczne jodły i buka na placówkach o średnicy 2,4 m (25,2 tys. szt. sadzonek) ha 4,20
6. Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach i zadrzewieniach oraz utrzymanie ich stanu sanitarnego - zrywka drewna Zrywka drewna m3 3 025,00
7. Pułapki feromonowe 1. Wyłożenie pułapek feromonowych szt 80,00
2. Złożenie pułapek feromonowych szt 80,00
3. Obsługa pułapek feromonowych szt 80,00
8. Zakupy wraz dostawą materiałów i usług niezbędnych do wykonania zadań z hodowli i ochrony lasu 1. Zakup dyspenseru - kornik drukarz wraz z dostawą szt 140,00
2. Zakup dyspenseru drwalnik paskowany wraz z dostawą szt 10,00
3. Zakup wymiennych pojemników do pułapek feromonowych wraz z dostawą szt 40,00
4. Zakup pułapek feromonowych wraz z dostawą szt 40,00
5. Zakup repelentu wraz z dostawą kg 525,00
6. Zakup sadzonek - buk tys.szt. 8,10
7. Zakup sadzonek - jodła tys.szt. 17,10
8. Transport sadzonek km 950,00
9. Odwóz kontenerów po sadzonkach km 500,00
10. Zakup wraz z montażem rogatek leśnych szt 9,00
9. Wykładanie kłód i konarów bukowych - zwiększenie dostępności siedlisk rozrodczych nadobnicy alpejskiej Wykładanie kłód i konarów bukowych - zwiększenie dostępności siedlisk rozrodczych nadobnicy alpejskiej m3 10,00
10. Ograniczenie ryzyka w otoczeniu drzew 1. Wycinka drzew niebezpiecznych (cięcie z gruntu) usługa 44,00
2. Wycinka sekcyjna drzew szt 8,00
3. Zabiegi specjalistyczne w koronach drzew szt 47,00
11. Zabezpieczenie otoczenia szlaków - montaż wodospustów Montaż wodospustów szt. 13,00
12. Systematyczne oczyszczanie wodospustów Systematyczne oczyszczanie wodospustów szt. 5 050,00
13. Usuwanie drzew i krzewów z polany leśnej Usuwanie drzew i krzewów z polan leśnych ha 0,66
14. Utrzymanie czystości na szlakach i ścieżkach turystycznych oraz w otoczeniu udostępnianych obiektów 1. Sprzątanie odpadów - szlaki i ścieżki turystyczne km 1 765,60
2. Usługa opróżniania koszy, workowania odpadów wraz z dostarczeniem do Tarnawy (miejsca składowania i odbioru wraz z wystawieniem śmieci do odbioru przez zakład komunalny) usługa 15,00
3. Odbiór odpadów stałych - gmina Lutowiska miesiąc 11,00
4. Odbiór odpadów stałych - gmina Cisna miesiąc 11,00
5. Sprzątanie odpadów ze starych wysypisk śmieci h 120,00
15. Instalacja i utrzymanie obiektów sanitarnych 1. Zwożenie nieczystości wraz utrzymaniem czystości kabin na Połoninie Wetlińskiej oraz wejściu na Tarnicę usługa 84,00
2. Wywiezienie i zwiezienie kabin - Połonina Wetlińska oraz wejście pod Tarnicę usługa 8,00
3. Najem kabin i zbiorników sanitarnych przenośnych - (4 szt. kabin i 16 zbiorników) - wraz z serwisem (kabiny z wymiennymi zbiornikami) tydzień 128,00
4. Najem kabin sanitarnych przenośnych wraz z serwisem (kabina typu standard i dla niepełnosprawnych): Przełęcz Wyżniańska - 2 szt (o.o. Moczarne), parking Rzeczyca - 1 szt (o.o. Caryńskie), parking torfowiska Tarnawa - 2 szt. - kabina dla niepełnosprawnych + standard (o.o. Tarnawa), parking Bukowiec - 1 szt; (o.o. Tarnawa), Negrylów 1 szt - (o.o. Górny San), Sianki - przy deszczochronie 1 szt (o.o. Górny San) oraz Wetlina przy wyjściu na Dział 1 szt (o.o. Osada). Okres w którym planuj się usadowienie kabin - od kwietnia do listopada tydzień/
szt.
288,00
9,00
16. 32 Odkrzaczanie obszarów udostępnianych wraz z utrzymaniem ciągów i panoram widokowych 1. Odkrzaczanie ścieżek i szlaków turystycznych (przy użyciu narzędzi spalinowych i ręcznych -pilarek, sekatorów, wykaszarek z tarczami tnącymi) ha 2,01
2. Odkrzaczanie przy obiektach infrastruktury turystycznej (przy użyciu narzędzi spalinowych i ręcznych -pilarek, sekatorów, wykaszarek z tarczami tnącymi) ha 0,35
3. Utrzymanie ciągów i panoram widokowych w obwodzie ochronnym Tarnawa (zabieg głowienia wierzb na odcinku 0,58 km – co stanowić będzie pierwszy etap prac tego typu prac na trasie Tarnawa – Bukowiec (odcinek 5 km)) km 0,58
4. Utrzymanie ciągów i panoram widokowych w obwodzie ochronnym Osada (wycinka - usuwanie zakrzaczeń, samosiewu i podrostu wzdłuż trasy Przełęcz Wyżna -Wetlina wyjście na Dział ) km 0,45
17. Zabezpieczenia otoczenia szlaków pieszych - wykonanie stopni 1. Wykonanie stopni drewnianych z wypełnieniem ziemno - kamiennym szt. 268,00
2. Wykonanie stopni kamiennych szt. 296,00
3. Wykonanie stopni kamiennych na podbudowie cementowej szt. 5,00
18. Zabezpieczenia otoczenia szlaków pieszych - brukowanie kamieniem Brukowanie kamieniem
Zakres robót obejmuje:
- koszty wyselekcjonowania, zakupu i transportu właściwego materiału skalnego.
- wypełnienie koryta podbudową z mieszanki klińca i gruntu rodzimego 1:1 wraz z zagęszczeniem
- ułożenie powierzchni oraz stopni skalnych w sposób uniemożliwiający ich poruszenie.
- klinowanie elementów skalnych
- wolne przestrzenie między blokami skalnymi należy wypełnić mieszanką kruszywa frakcji 8-16mm i gruntu rodzimego w proporcjach 1:1
Grubość warstwy utwardzonego podłoża, powinna wynosić 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 2 do 5%. Minimalna powierzchnia pojedynczego elementu - płyty kamiennej w formie wielokąta wynosi 0,15 m2 . Ułożenie kamieni powinno umożliwiać ruch na szlaku w obie strony, przy zachowaniu minimalnej szerokości szlaku wyłożonej kamieniami – 120 cm. Płyty kamienne powinny być ułożone na szlaku stabilnie a deptanie po nich nie może powodować ich kołysania i przemieszczania.
mb 803,00
19. Zabezpieczenie otoczenia szlaków - remont / wykonanie drewnianych dylowanek 28.1. Remont / wykonanie drewnianej dylowanki mb 179,00
28.2. Remont / wykonanie drewnianej dylowanki na podwyższeniu z obustronną barierą wysoką mb 11,00
28.3.Wykonanie drewnianej dylowanki dębowej w obwodzie ochronnym Tarnawa usługa 1,00
20. Odbudowa deszczochronu na Przełęczy Goprowców 1. Odbudowa deszczochronu na Przełęczy Goprowców:
- Roboty rozbiórkowe (rozebranie pokrycia z gontu, konstrukcji istniejącego deszczochronu wraz z transportem materiałów
- roboty ziemne związane z wykonaniem stóp fundamentowych
- wykonanie i montaż podwalin i słupów z okrąglaków o średnicy 30 cm oraz słupów o średnicy 18 cm.
- montaż tragarzy i oczepów
- montaż zastrzałów
- montaż krokiew oraz ołacenie łdachowych
- krycie dachu gontem wymiar 55cm – gont podwójny modrzewiowy
- impregnacja elementów drewnianych
-wykonanie siedzisk
- wykonanie utwardzenia z płyt kamiennych na podbudowie z kruszywa łamanego
szt 1,00
2. Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi usługa 1,00
21. Zabezpieczenie otoczenia szlaków i obiektów turystycznych - remont / wykonanie drewnianych barier wysokich 1. Remont / wykonanie wysokich barier drewnianych (z jedną żerdzią) mb 450,00
2. Remont / wykonanie wysokich barier drewnianych (z dwiema żerdziami) mb 22,00
22. Zakup wraz z dostawą materiałów i usług umożliwiających wykonanie zadań związanych z realizacją funkcji turystycznych Parku 1. Zakup tarcicy z usługą transportu m3 8,00
2. Zakup taśmy do naprawy barier taśmowych wraz z dostawą mb 2 500,00
3. Zakup uchwytów do naprawy barier taśmowych wraz z dostawą szt. 50,00
4. Zakup impregnatu wraz z dostawą l 300,00
5. Zakup znaczników wraz z dostawą szt. 120,00
23. Remont przepustów na szlakach turystycznych 1. Remont przepustów
Roboty budowlane obejmują remont 5 przepustów o średnicy 120 (1 szt) i 150 cm (4 szt) w ciągu ścieżki przyrodniczo-historycznej z Tarnawy Niżnej do Dżwiniacza i dalej szlaku rowerowego w kierunku Łokcia oraz na szlaku turystycznym z Bukowca do źródeł Sanu.
Zakres robót przewidzianych projektami obejmuje:
- roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym oczyszczenie koryta z materiału przywleczonego z górnej części potoku
- odkopanie kręgów betonowych oraz przygotowanie wykopów pod kaszyce/kosze kamienne,
- rozebranie istniejących przepustów i montaż nowego przepustu tworzywowego PP o średnicy odpowiednio 120/150cm,
- wykonanie umocnień w postaci drewnianych kaszyc/koszy kamiennych
- zasypanie wykopów, plantowanie, obrobienie na czysto skarp wraz z humusowaniem i obsianiem trawą
- odtworzenie nawierzchni drogowej
szt 5,00
2. Nadzór inwestorski usługa 1,00
24. Koszenie ścieżek przyrodniczych i spacerowych oraz przy obiektach turystycznych, edukacyjnych i historycznych 1. Koszenie ścieżek przyrodniczych i spacerowych ha 19,89
2. Koszenie przy obiektach turystycznych, edukacyjnych i historycznych ha 25,77
3. Utrzymanie drożności szlaków, ścieżek turystycznych i przyrodniczych poprzez koszenie mechaniczne ha 9,76
25. Bieżące i interwencyjne prace na szlakach turystycznych i ścieżkach przyrodniczych 1. Prace godzinowe ręczne rbg 540,00
2. Prace godzinowe półmechaniczne rbg 135,00
3. Prace godzinowe mechaniczne rbg 54,00
26. Remont szlaku turystycznego z Przełęczy Wyżnej na Połoninę Wetlińską 1. Remont szlaku turystycznego z Przełęczy Wyżnej na Poloninę Wetlińską
Zadanie polega na wykonaniu remontu szlaku z uwzględnieniem następujących robót:
- wykonanie pogłębienia na jezdni na szerokości do 0,5m w celu odprowadzenia wody opadowej
- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym i mieszanki tłuczniowej, zagęszczenie mechaniczne; średnia grubość warstwy 15 cm
- wykonanie i montaż wodospustów obustronne obłożonych kamieniem - 31 szt. Wodospusty z kantówek o długości 5m
Szczegółowe przeliczenia ilości robót i ich ceny jednostkowe zawiera załączony kosztorys inwestorski
mb 1 700,00
2. Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi usługa 1,00
27. Uzupełnienie oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych i rowerowych 1. Wykonanie i montaż w terenie słupów drewnianych na stopie fundamentowej wraz z demontażem starych słupów szt. 7,00
2. Wykonanie i montaż w terenie słupów Ø12 cm - drogowskazów wraz z demontażem starych słupów szt. 7,00
3. Wykonanie i montaż w terenie tyczek Ø8-10 cm z oznaczeniem szlaku szt. 16,00
4. Zakup tabliczek kierunkowych z informacją o przebiegu szlaku turystycznego szt. 30,00
5. Zakup tablic informacyjnych i schematycznych szt. 10,00
 
spacer
Nowości
lawiny.jpg
facebook-baner.pnginstagram-baner.png

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos-dofinansowano.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2024 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer