PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki
Park Narodowy

Serwis internetowy

ppn.pnglogo-mab.pnglogo-medal.pngWorld_Heritage_Logo_global.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Fundacja PGE
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Obszar pobierania
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Panel Rys pedzelek okienko.jpg

WOKOL-KREMENAROSA-BANER.jpg
duza_rodzina.png
Folder
folder.jpg
 
Bieszczadzki PN arrow Fundusz Leśny arrow Dofinansowanie z funduszu leśnego w 2022 r.

Dofinansowanie z funduszu leśnego w 2022 r.
08.08.2022.

Tytuł wniosku: Ochrona ekosystemów leśnych oraz utrzymanie, wyposażenie i remont infrastruktury sprzyjającej ukierunkowaniu ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym w roku 2022

Umowa nr: EZ.0290.1.4.2022

Wysokość dofinansowania: 2 138 639,20 zł

L.p. Nazwa działania Elementy składowe działania (czynności, materiały, itp.) - poddziałanie Jednostka miary Liczba jednostek miar
1. Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach i zadrzewieniach oraz utrzymanie ich stanu sanitarnego - pozyskanie drewna Pozyskanie drewna m3 1 679,00
2. Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach i zadrzewieniach oraz utrzymanie ich stanu sanitarnego - zrywka drewna Zrywka drewna m3 1 679,00
3. Naprawa szlaków zrywkowych 3.1. Naprawa szlaków zrywkowych m2 3 000,00
3.2. Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym m2 70,00
4. Prace pomocnicze godzinowe w zakresie regulacji składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanie 4.1. Prace pomocnicze (godzinowe) z pozyskanie i zrywki drewna - zmechanizowane h 50,00
4.2. Prace pomocnicze (godzinowe) z pozyskanie i zrywki drewna - ręczne z użyciem narzędzi spalinowych h 60,00
4.3. Prace pomocnicze (godzinowe) z pozyskanie i zrywki drewna - ręczne h 90,00
5. Przygotowanie powierzchni do odnowień Ręczno-mechaniczne oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do odnowienia sztucznego ha 2,00
6. Odnowienia sztuczne Odnowienia sztuczne ha 2,00
7. Uzupełnienia na uprawach Uzupełnienia na uprawach ha 0,40
8. Pielęgnacja upraw poprzez koszenie Pielęgnacja upraw poprzez koszenie ha 24,75
9. Czyszczenia w uprawach i młodnikach 9.1. Czyszczenia późne ha 0,75
9.2. Czyszczenia wczesne ha 5,50
10. Pułapki feromonowe 10.1. Wyłożenie pułapek feromonowych szt 80,00
10.2. Złożenie pułapek feromonowych szt 80,00
10.3. Obsługa pułapek feromonowych szt 80,00
11. Zakupy wraz dostawą materiałów i usług niezbędnych do wykonania zadań z hodowli i ochrony lasu 11.1. Zakup dyspenseru - kornik drukarz szt 140,00
11.2. Zakup dyspenseru drwalnik paskowany szt 10,00
11.3. Zakup repelentu kg 300,00
11.4. Zakup sadzonek - buk tys.szt. 8,40
11.5. Zakup sadzonek - jodła tys.szt. 6,00
11.6. Transport sadzonek i odwóz kontenerów po sadzonkach km 1 100,00
12. Naprawy ogrodzeń upraw leśnych 12.1. Naprawa siatki kmtr 0,40
12.2. Naprawa słupów szt 40,00
13. Rozbiórki ogrodzeń upraw leśnych Rozbiórki ogrodzeń upraw leśnych kmtr 2,10
14. Prace pomocnicze godzinowe z hodowli i ochrony lasu 14.1. Prace pomocnicze godzinowe ręczne h 105,00
14.2. Prace pomocnicze godzinowe z narzędziami spalinowymi h 50,00
14.3. Prace godzinowe zmechanizowane h 20,00
15. Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych zagrażającym ekosystemom leśnym Usuwanie nawłoci kanadyjskiej i nawłoci późnej. Działanie polega na ręcznym wykopaniu karp nawłoci, zebranie ich, podsuszenie, wywóz i utylizacja m2 32,00
16. Zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzających poprzez ścinkę drzew niebezpiecznych 16.1. Ścinka drzew niebezpiecznych - przejścia kompleksowe usługa 7,00
16.2. Ścinka drzew niebezpiecznych - przejścia interwencyjne usługa 31,00
17. Utrzymanie czystości na szlakach i ścieżkach turystycznych oraz w otoczeniu udostępnianych obiektów 17.1. Sprzątanie odpadów km 1 812,30
17.2. Usługa opróżniania koszy, workowania odpadów wraz z dostarczeniem do Tarnawy (miejsca składowania i odbioru wraz z wystawieniem śmieci do odbioru przez zakład komunalny) usługa 13,00
17.3. Odbiór odpadów stałych - sortowane - gmina Lutowiska szt 2 000,00
17.4. Odbiór odpadów stałych - niesortowane/ pozostałe po sortowaniu - gmina Lutowiska szt 1 000,00
17.5. Odbiór odpadów stałych - kontener - gmina Lutowiska szt 40,00
17.6. Odbiór odpadów stałych - sortowane -gmina Cisna szt 300,00
17.7. Obiór odpadów stałych - niesortowane/ pozostałe po sortowaniu - gmina Cisna szt 150,00
17.8. Zwożenie nieczystości wraz utrzymaniem czystości kabin na Połoninie Wetlińskiej oraz wejściu na Tarnicę usługa 64,00
17.9. Wywiezienie i zwiezienie kabin - Połonina Wetlińska oraz wejście pod Tarnicę usługa 8,00
17.10. Najem kabin i zbiorników sanitarnych przenośnych - (4 szt. kabin i 16 szt. zbiorników) - wraz z przygotowaniem do eksploatacji, serwisem podstawowym i końcowym - kabiny z wymiennymi zbiornikami tydzień 128,00
17.11. Najem kabin sanitarnych przenośnych- wraz z przygotowaniem do eksploatacji, serwisem podstawowym i końcowym (kabiny typu standard i dla niepełnosprawnych) tydzień 256,00
18. Koszenie ścieżek przyrodniczych i spacerowych oraz przy obiektach turystycznych, edukacyjnych i historycznych 18.1. Koszenie ścieżek przyrodniczych i spacerowych ha 19,32
18.2. Koszenie przy obiektach turystycznych, edukacyjnych i historycznych ha 24,89
19. Zabezpieczenie otoczenia szlaków i obiektów turystycznych - remont / wykonanie drewnianych barier wysokich 19.1. Remont / wykonanie wysokich barier drewnianych (z jedną żerdzią) mb 1 102,00
19.2. Remont / wykonanie wysokich barier drewnianych (z dwiema żerdziami) mb 30,50
19.3. Wykonanie wysokich barier drewnianych (ogrodzenia na stopie fundamentowej) mb 310,00
20. Zabezpieczenia otoczenia szlaków pieszych - wykonanie stopni 20.1. Wykonanie stopni drewnianych z wypełnieniem ziemno - kamiennym szt 154,00
20.2. Wykonanie stopni drewnianych z wydłużoną stopnicą szt 15,00
20.3. Wykonanie stopni kamiennych szt 125,00
21. Zabezpieczenia otoczenia szlaków pieszych - brukowanie kamieniem 21.1. Brukowanie kamieniem mb 300,00
21.2. Brukowanie kamieniem - chodniki kamienne m2 339,00
22. Zabezpieczenie otoczenia szlaków - montaż wodospustów (drenów) Montaż wodospustów szt 50,00
23. Systematyczne oczyszczanie wodospustów (drenów) Systematyczne oczyszczanie wodospustów szt 4 712,00
24. Bieżące i interwencyjne prace na szlakach turystycznych i ścieżkach przyrodniczych 24.1. Prace godzinowe ręczne rbg 900,00
24.2. Prace godzinowe półmechaniczne rbg 225,00
24.3. Prace godzinowe mechaniczne rbg 90,00
25. Zakup wraz z dostawą materiałów i usług umożliwiających wykonanie zadań związanych z realizacją funkcji turystycznych Parku 25.1. Zakup palisady m3 12,00
25.2. Zakup tarcicy szt 513,00
25.3. Zakup taśm do napraw barier taśmowych mb 1 000,00
26. Remont betonowego podestu z przystosowaniem do wykorzystania jako punkt widokowy Remont betonowego podestu z przystosowaniem do wykorzystania jako punkt widokowy usługa 1,00
27. Wykonanie kamiennej okładziny skarpy Wykonanie kamiennej okładziny skarpy usługa 1,00
28. Uzupełnienie oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych i rowerowych 28.1. Wykonanie i montaż w terenie słupów drewnianych na stopie fundamentowej wraz z demontażem starych słupów szt 2,00
28.2. Wykonanie i montaż w terenie słupów Ø12cm - drogowskazów wraz z demontażem starych słupów szt 5,00
28.3. Wykonanie i montaż w terenie tyczek Ø8-10cm z oznaczeniem szlaku szt 37,00
28.4. Zakup tabliczek informacyjnych i kierunkowych z informacją o przebiegu szlaku turystycznego szt 100,00
28.5. Zakup tablic ze schematyczną siecią szlaków szt 22,00
28.6. Wykonanie i montaż w terenie drewnianych słupków do oznakowania ścieżki przyrodniczej szt 45,00
28.7.Zakup metalowych tabliczek do oznakowania ścieżki przyrodniczej szt 45,00
29. Wykonanie i montaż w terenie ław i ławostołów 29.1. Wykonanie i montaż w terenie ławostołów szt 15,00
29.2. Wykonanie i montaż w terenie ław drewnianych szt 48,00
30. Zmiana lokalizacji punktów informacyjno kasowych Zmiana lokalizacji punktów informacyjno -kasowych szt 3,00
31. Remont nawierzchni szlaków turystycznych i wbudowanych w nie obiektów budowlanych - przepustów 31.1. Remont nawierzchni szlaku turystycznego z przełęczy Wyżnej na Połoninę Wetlińską mb 1 700,00
31. 2. Remont przepustów na szlaku turystycznym z Wołosatego na Przełęcz Bukowską szt 9,00
32. Wykonanie drewnianej kładki (dylowanki) na torfowisku Tarnawa Wyżna Wykonanie drewnianej kładki (dylowanki) na torfowisku Tarnawa Wyżna mb 37,00
33. Wykonanie drewnianych ogrodzeń obiektów kulturowych 33.1. Wykonanie ogrodzenia - cmentarz Dźwiniacz I mb 190,00
33.2. Wykonanie ogrodzenia - cmentarz Dźwiniacz II mb 154,00
33.3. Wykonanie ogrodzenia - cmentarz Sianki mb 144,00
33.4. Wykonanie ogrodzenia - cerkwisko Bukowiec mb 84,00
33.5. Wykonanie ogrodzenia - cmentarz Beniowa mb 350,00
 
spacer
Nowości
lawiny.jpg
facebook-baner.pnginstagram-baner.png

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos-dofinansowano.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2024 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer