PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki
Park Narodowy

Serwis internetowy

ppn.pnglogo-mab.pnglogo-medal.pngWorld_Heritage_Logo_global.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Fundacja PGE
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Obszar pobierania
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Panel Rys pedzelek okienko.jpg

WOKOL-KREMENAROSA-BANER.jpg
duza_rodzina.png
Folder
folder.jpg
 
Bieszczadzki PN arrow Fundusz Leśny arrow Dofinansowanie z funduszu leśnego w 2021 r.

Dofinansowanie z funduszu leśnego w 2021 r.
05.08.2021.

Tytuł wniosku: Ochrona ekosystemów leśnych oraz utrzymanie, wyposażenie i remont infrastruktury sprzyjającej ukierunkowaniu ruchu turystycznego oraz wzmocnieniu działań edukacyjnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym w roku 2021 – umowa nr EZ.0290.1.5.2021

Wartość umowy: 1 771 879,96 zł

L.p

Nazwa działania

Elementy składowe działania (czynności, materiały, itp.) - poddziałanie

j.m.

Liczba jednostek miar

1.

Odnowienia sztuczne

Odnowienia sztuczne - Jd 4,5 tys szt, Bk - 1,5 tys szt (sadzonki w kontenerach)

ha

1,00

2.

Przechowywanie, przysposobienie i ocena nasion Bk

2.1. Przechowywanie nasion

kg

31,00

2.2. Ocena nasion

szt.

1,00

2.3. Przysposobienie nasion

kg

5,00

3.

Przygotowanie powierzchni do odnowień

Przygotowanie powierzchni do odnowień

ha

1

4.

Poprawki na uprawach

Poprawki na uprawach - Jd 3,66 tys. szt, Bk - 2,16 tys. szt (sadzonki w kontenerach)

ha

0,97

5.

Wykładanie drzew pułapkowych - pułapki klasyczne

Wykładanie drzew pułapkowych - pułapki klasyczne

szt.

20

6.

Rozbiórki ogrodzeń upraw leśnych

Rozbiórki ogrodzeń upraw leśnych

kmtr

0,63

7.

Pozyskanie drewna

Pozyskanie drewna (bez zrywki) (przebudowa drzewostanów (IVd), cięcia sanitarno-selekcyjne (CSS) oraz kształtujące strukturę (CKS)

2 255,00

8.

Prace pomocnicze godzinowe z pozyskania i zrywki drewna

8.1. Prace pomocnicze (godzinowe) z pozyskanie i zrywki drewna - ręczne

h

116,00

8.2. Prace pomocnicze (godzinowe) z pozyskanie i zrywki drewna - ręczne z użyciem narzędzi spalinowych

h

96,00

8.3. Prace pomocnicze (godzinowe) z pozyskanie i zrywki drewna - zmechanizowane

h

123,00

9.

Zabezpieczenia upraw repelentami

Zabezpieczenie upraw repelentem. Gatunki poddawane zabezpieczeniu to Jd i Bk.

ha

29,90

10.

Naprawa i wykonanie nowych szlaków zrywkowych oraz budowa dylowanek

10.1. Naprawa szlaków zrywkowych

5 400,00

10.2. Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym

280,00

10.3. Wykonanie nowych szlaków zrywkowych

1 200,00

11.

Pielęgnacje upraw poprzez koszenie i motyczenie

Pielęgnacje upraw poprzez koszenie i motyczenie

ha

36,30

12.

Czyszczenia późne

Czyszczenia późne

ha

3,10

13.

Wyłożenie i złożenie pułapek feromonowych

13.1. Wyłożenie pułapek feromonowych

szt.

80,00

13.2. Złożenie pułapek feromonowych

szt.

80,00

14.

Zakupy wraz dostawą materiałów i usług niezbędnych do wykonania zadań z hodowli i ochrony lasu

14.1 Zakup dyspenseru drwalnik paskowany

szt.

10

14.2. Zakup repelentu

kg

765

14.3. Zakup sadzonek - buk

tys.szt.

3,66

14.4. Zakup sadzonek - jodła

tys.szt.

8,16

14.5. Transport sadzonek i odwóz kontenerów po sadzonkach

zadanie

2

14.6. Zakup siekier

szt.

4

14.7. Zakup pił ręcznych składanych

szt.

4

14.8. Zakup sekatorów

szt.

4

14.9. Zakup dyspenseru - kornik drukarz

szt.

140

14.10. Zakup pił na wysięgniku teleskopowym

szt.

2

15.

Naprawy ogrodzeń upraw leśnych

15.1. Naprawa siatki

kmtr

1,4

15.2. Naprawa słupów

szt.

150,00

16.

Zabezpieczenie otoczenia szlaków i obiektów turystycznych - wykonanie i remont drewnianych barier

16.1. Remont / wykonanie wysokich barier drewnianych o wysokości 1,10 m od poziomu gruntu (z jedną żerdzią)

m.b.

1 296,00

16.2. Remont / wykonanie wysokich barier drewnianych o wysokości 1,10 m od poziomu gruntu (ogrodzenia)

m.b.

64,00

17.

Usuwanie drzew i krzewów z polany leśnej

Usuwanie drzew i krzewów z polany leśnej

ha

0,86

18.

Zabezpieczenie otoczenia szlaków zakup materiałów i montaż barier taśmowych

Zakup materiałów, transport i montaż w terenie systemów barier taśmowych

m.b.

160,00

19.

Zabezpieczenie otoczenia szlaków - montaż wodospustów (drenów)

Montaż wodospustów

m.b.

377,50

20.

Zabezpieczenia otoczenia szlaków pieszych - remont/ wykonanie stopni

20.1. Remont / wykonanie stopni drewnianych z wypełnieniem ziemno - kamiennym

szt.

92,00

21.

Utrzymanie czystości na szlakach turystycznych i ich otoczeniu

21.1. Sprzątanie odpadów

km

1 858,70

21.2. Usługa opróżniania koszy, workowania odpadów wraz z dostarczeniem do Tarnawy (miejsca składowania i odbioru wraz z wystawieniem śmieci do odbioru przez zakład komunalny)

usługa

13,00

21.3. Odbiór odpadów stałych zbieranych selektywnie - gmina Lutowiska kwiecień - listopad

szt.

2 000,00

21.4. Odbiór odpadów stałych - zmieszanych - pozostałych po sortowaniu- gmina Lutowiska kwiecień - listopad

szt.

1 300,00

21.5. Odbiór odpadów stałych zbieranych selektywnie - gmina Cisna kwiecień - listopad

szt.

300,00

21.6. Odbiór odpadów stałych - zmieszanych - pozostałych po sortowaniu - gmina Cisna kwiecień - listopad

szt.

150,00

21.7. Zwożenie nieczystości wraz utrzymaniem czystości kabin na Połoninie Wetlińskiej oraz wejściu na Tarnicę

usługa

64,00

21.8. Wywiezienie i zwiezienie kabin - Połonina Wetlińska oraz wejście pod Tarnicę

usługa

8,00

21.9. Najem kabin i zbiorników TOI-TOI - 4 szt kabin i 16 zbiorników - wraz z przygotowaniem do eksploatacji, serwisem podstawowym i końcowym

tydzień

128,00

21.10. najem kabin i zbiorników TOI-TOI - 6 szt kabin - wraz z przygotowaniem do eksploatacji, serwisem podstawowym i końcowym

tydzień

192,00

21.11. Zakup koszy na śmieci (zabezpieczonych przed penetracja zwierząt głównie niedźwiedzi)

szt.

2,00

21.12. Sprzątanie skarp i terenów przy potokach w obrębie miejscowości (około 5,5 ha)

usługa

1,00

22.

Bieżące i interwencyjne prace na szlakach turystycznych i ścieżkach przyrodniczych

22.1. Prace godzinowe ręczne

rbg

900,00

22.2. Prace godzinowe półmechaniczne

rbg

315,00

22.3. Prace godzinowe mechaniczne

rbg

90,00

23.

Utrzymanie ścieżek przyrodniczych i spacerowych oraz otoczenia obiektów turystycznych i edukacyjnych

23.1. Utrzymanie drożności ścieżek przyrodniczych i spacerowych - porządkowanie, wykaszanie i odkrzaczanie

ha

19,32

23.2. Porządkowanie otoczenia obiektów turystycznych - wykaszanie i odkrzaczanie, itp.

ha

18,46

23.3. Odkrzaczanie przy ścieżkach przyrodniczych i spacerowych oraz otoczenia obiektów turystycznych, edukacyjnych i historycznych

ha

0,33

24.

Remont nawierzchni szlaków turystycznych i wbudowanych w nie obiektów budowlanych - przepustów

24.1. Remont nawierzchni szlaku turystycznego z przełęczy Wyżnej na Połoninę Wetlińską,

m.b.

1700,00

24.2. Remont przepustów na szlaku turystycznym z Wołosatego na Przełęcz Bukowską

szt.

9,00

24.3. Remont przepustów na szlaku turystycznym z Wołosatego na Przełęcz Bukowską

szt.

1,00

24.4. Remont przepustów na szlaku turystycznym z Bukowca do Beniowej

szt.

2,00

25.

Zabezpieczenie otoczenia szlaków - remont / wykonanie drewnianych dylowanek

25.1. Remont / wykonanie drewnianej dylowanki

m.b.

397,50

25.2. Remont / wykonanie drewnianej dylowanki z legarami o zwiększonym przekroju

m.b.

8,00

26.

Zabezpieczenie otoczenia szlaków wyłożenie płyt kamiennych na lokalnych podmokłościach terenu

Działanie polega na utwardzeniu wierzchniej warstwy gleby poprzez wyłożenie jej brukiem kamiennym (wykonanie płyt kamiennych na szerokości ok. 1,2 m), zakupie kamienia technicznego

m.b.

183,00

27.

Wykonanie drewnianej kładki (dylowanki) na torfowisku Tarnawa Wyżna

Wykonanie drewnianej kładki na torfowisku Tarnawa Wyżna wraz z rozbiórką istniejącej kładki oraz transport materiałów porozbiórkowych, zakotwienie kołków - głównych podpór konstrukcji, montaż oczepów i legarów, wykonanie deskowania nawierzchni kładki. Przewidziano wykorzystanie następujących materiałów: podpory - drewno dębowe, oczepy, legary i nawierzchnia - drewno iglaste impregnowane ciśnieniowo. Do deskowania przewiduje się użycie desek ryflowanych, co ma zapewnić lepszą przyczepność

m.b.

870,00

28.

Wykonanie i montaż w terenie ław i ławostołów

28.1. Wykonanie, transport i montaż w terenie drewnianych ław

szt.

20,00

28.2. Wykonanie. transport i montaż w terenie drewnianych ławostołów

szt.

16,00

29.

Wykonanie i montaż w terenie tablic informacyjno-edukacyjnych oraz tablic z panoramami widokowymi

29.1. Wykonanie i montaż w terenie trzech tablic informacyjno-edukacyjnych - jednosekcyjnych o wymiarach 2 x 3 m, przy wejściu na ścieżkę przyrodniczą BdPN: „Ustrzyki Górne – Wołosate”, na szlaku turystycznym w paśmie granicznym na Krzemieńcu (Kremenarosie), przy obelisku ustawionym na styku granic trzech państw: Polski, Słowacji i Ukrainy oraz na ścieżce pieszo-rowerowej "Sokoliki Górskie". Tablice będą wydrukowane na blasze ocynkowanej i umieszczone na konstrukcji drewnianej z zadaszeniem.

szt.

3,00

29.2. Wykonanie i montaż w terenie dwóch tablic z panoramami krajobrazowymi w punktach widokowych na torfowisku "Tarnawa" i na Przełęczy Bukowskiej. Panoramy będą wykonane na konstrukcji metalowej odpornej na korozję, z nadrukiem w kolorze, na materiale odpornym na działanie warunków atmosferycznych, z opisem szczytów i innych obiektów widocznych w krajobrazie z krótkim opisem relacji człowiek-przyroda.

szt.

2,00

29.3. Wykonanie i montaż w terenie 15 drewnianych tablic informacyjno-edukacyjnych (o wymiarach: szer. 420 mm, dł. 300 mm.) przy kładce na Torfowisku „Tarnawa Niżna”

szt.

15,00

29.4. Wykonanie i montaż w terenie 5 drewnianych tablic informacyjno-edukacyjnych (o wymiarach: szer. 420 mm, dł. 297 mm.) przy kładce na Torfowisku „Wołosate”

szt.

5,00

30.

Uzupełnienie oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych rowerowych i szlaków konnych

30.1. Wykonanie i montaż w terenie słupów drewnianych na stopie fundamentowej

szt

6,00

30.2. Wykonanie i montaż w terenie słupów wkopywanych Ø12cm - drogowskazów

szt

15,00

30.3. Wykonanie i montaż w terenie tyczek Ø8cm z oznaczeniem szlaku

szt

70,00

30.4. Zakup tabliczek informacyjnych i kierunkowych z informacją o przebiegu szlaku turystycznego

szt

78,00

30.5. Zakup tablic ze schematyczną siecią szlaków

szt

5,00

30.6. Naniesienie malowanych symboli określających przebieg szlaków pieszych, rowerowych, konnych

szt

75,00

30.7. Wykonanie i montaż w terenie drewnianych słupków do oznakowania ścieżki przyrodniczej

szt

24,00

30.8. Zakup metalowych tabliczek do oznakowania ścieżki przyrodniczej

szt

24,00

31.

Zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzających poprzez ścinkę drzew niebezpiecznych, prace w koronach drzew

31.1. Ścinka drzew niebezpiecznych - przejścia kompleksowe

usługa

9,00

31.2. Ścinka drzew niebezpiecznych - przejścia interwencyjne

usługa

18,00

31.3. Ścinka / cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew z użyciem sprzętu specjalistycznego

usługa

4,00

 
spacer
Nowości
lawiny.jpg
facebook-baner.pnginstagram-baner.png

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos-dofinansowano.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2024 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer