PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki
Park Narodowy

Serwis internetowy

ppn.pnglogo-mab.pnglogo-medal.pngWorld_Heritage_Logo_global.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Fundacja PGE
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Obszar pobierania
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Panel Rys pedzelek okienko.jpg

WOKOL-KREMENAROSA-BANER.jpg
duza_rodzina.png
Folder
folder.jpg
 
Bieszczadzki PN arrow Fundusz Leśny arrow Dofinansowanie z funduszu leśnego w 2019 r.

Dofinansowanie z funduszu leśnego w 2019 r.
31.10.2019.

Tytuł wniosku: Ochrona ekosystemów leśnych oraz utrzymanie, wyposażenie i remont infrastruktury sprzyjającej ukierunkowaniu ruchu turystycznego na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w roku 2019 - umowa nr EZ.0290.1.4.2019.

Wartość umowy: 1 273 529,12 zł

L.p.

Nazwa działania

Elementy składowe działania

Jednostka

Ilość

1

Pozyskanie drewna - cięcia przebudowy (Rb IV), ciecia sanitarne i selekcyjne (CSS) i cięcia kształtujące strukturę (CKS)

1. Pozyskanie drewna w o. o. Górny San

1663

2. Pozyskanie drewna w o. o. Osada

1378

2

Zrywka drewna

1. Zrywka drewna w o. o. Górny San

1663

2. Zrywka drewna w o. o. Osada

1378

3

Naprawa szlaków zrywkowych

1. Naprawa szlaków zrywkowych w o. o. Górny San

M2

4500

2. Naprawa szlaków zrywkowych w o. o. Osada

M2

3000

4

Wykonanie nowych szlaków zrywkowych

Wykonanie nowych szlaków zrywkowych w o. o. Górny San

M2

1200

5

Wykonanie dylowanek na szlakach zrywkowych

Wykonanie dylowanek na szlakach zrywkowych w o. o. Górny San

M2

875

6

Prace pomocnicze godzinowe z pozyskania i zrywki drewna

1. Prace godzinowe zmechanizowane w o. o. Górny San

h

105

2. Prace godzinowe zmechanizowane w o. o. Osada

h

40

3. Prace godzinowe ręczne z narzędziami spalinowymi o. o. Górny San

h

75

4. Prace godzinowe ręczne z narzędziami spalinowymi o. o. Osada

h

50

5. Prace godzinowe ręczne o. o. Górny San

h

75

6. Prace godzinowe ręczne o. o. Osada

h

60

7

Przechowywanie nasion

1. Przechowywanie nasion w 2019 roku

miesiąc x kg

2010

2. Ocena nasion

szt

1

8

Przygotowanie powierzchni do odnowień

1. Przygotowanie powierzchni do odnowień w o. o. Górny San

HA

3

2. Przygotowanie powierzchni do odnowień w o. o. Osada

HA

1

9

Odnowienia sztuczne

1. Odnowienia Osada

ha

1

2. Odnowienia Górny San

ha

3

3. Zakup sadzonek - jodła

tszt

10,45

4. Zakup sadzonek - buk

tszt

10,55

5. Usługi transportowe

zadanie

1

10

Poprawki i uzupełnienia

1. Poprawki i uzupełnienia

ha

0,14

2. Zakup sadzonek - jodła

tszt

0,7

3. Usługa transportowa

zadanie

1

11

Pielęgnacja upraw

1. Pielęgnacja Górny San i Tarnawa

HA

58,25

2. Pielęgnacja Osada

HA

12,8

12

Czyszczenia wczesne

1. Czyszczenia wczesne Górny San

HA

2

2. Czyszczenia wczesne Osada

HA

4,6

13

Wykładanie drzew pułapkowych - pułapki klasyczne

Wykładanie drzew pułapkowych

SZT

20

14

wykładanie pułapek feromonowych wraz z zakupem feromonów

1. Wykładanie i obsługa pułapek feromonowych

SZT

80

2. Zakup feromonu Ipsodor

szt

140

3. Zakup feromonu Trypodor

szt

10

15

Zabezpieczanie upraw repelentami

1. Zabezpieczenie upraw repelenten Górny San i Tarnawa

HA

25,75

2. Zabezpieczenie upraw repelenten Osada

HA

7

3. Zakup repelentu

kg

330

16

Naprawa ogrodzeń upraw leśnych

1. Naprawa siatki

KMTR

1,4

2. Wymiana słupków

SZT

150

17

Usuwanie ogrodzeń z siatki

Usuwanie zbędnych zabezpieczeń z siatki

KMTR

7,93

18

Prace pomocnicze godzinowe z hodowli i ochrony lasu

1. Prace godzinowe ręczne z narzędziami spalinowymi w o. o. Górny San

h

150

2. Prace godzinowe ręczne z narzędziami spalinowymi w o. o. Osada

h

40

3. Prace godzinowe ręczne w o. o. Górny San

h

60

4. Prace godzinowe ręczne w o. o. Osada

h

140

19

Zbiór nasion buka

Zbiór nasion buka

kg

40

20

Utrzymanie drożności dróg leśnych

Utrzymanie drożności dróg leśnych

ha

1

21

Zakup narzędzi i materiałów do prac leśnych

Zakup materialów: taśmy 25 m - legalizowanej, ryśnika z uchwytem drewnianym, tasaka karczownika, dalmierza laserowego z wysokościomierzem, siatki STORANET, dzianiny cieniującej 4x75m, znaczników do drewna

szt

117

22

Utrzymywanie i systematyczne odnawianie oznakowania granic Parku

Wymiana i montaż w terenie drewnianych słupów

szt

3

23

Wykonanie barier drewnianych

1. Wykonanie wysokich barier drewnianych

mb

417

2. Wykonanie wysokich barier drewnianych (pdwójnych)

mb

310

24

Wykonanie drewnianej dylowanki

1. Wykonanie drewnianej dylowanki

mb

258

2. Wykonanie drewnianej dylowanki (na podwyższeniu) z barierami

mb

42

25

Wykonanie stopni drewnianych

Wykonanie stopni drewnianych z wypełnieniem ziemno-kamiennym

szt.

88

26

Oczyszczanie (wodospustów) drenów odprowadzających wodę ze szlaków

Systematyczne oczyszczanie (wodospustów) drenów odprowadzających wodę ze szlaków

szt

3392

27

Utrzymywanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu - konserwacja, remonty, ulepszanie pozainwestycyjne

Impregnacja: drewnianego słupa informacyjnego, dużego schowka na śmieci, dużej wiaty - deszczochronu, ławostołu, małej wiaty - deszczochronu, punktu informacyjno - kasowego, sanitariatu dużego, sanitariatu małego, tablicy informacyjnej trzysekcyjnej

szt.

23

28

Utrzymanie,modernizacja i budowa oznakowania graficznego na obszarach leśnych w celu ochrony granic i elementów cennych przyrodniczo

1. Wykonanie i montaż w terenie słupów Ø12cm - drogowskazów

szt.

2

2. Wykonanie i montaż w terenie tyczek Ø8cm z oznaczeniem szlaku

szt.

75

3. Zakup tabliczek kierunkowych z informacją o przebiegu szlaku turyst

szt.

10

4. Wykonanie i montaż w terenie drewnianych słupków do oznakowania ścieżki przyrodniczej

szt.

190

5. Zakup metalowych tabliczek do oznakowania ścieżki przyrodniczej

szt.

190

29

Zakup i montaż w terenie ławek

Zakup i montaż w terenie ławek

szt.

26

30

Zakup i montaż tablicy oraz ławostolów w terenie

1. Zakup tablicy drewnianej jednosekcyjnej

szt.

1

2. Zakup i montaż w terenie ławostołów

szt.

11

31

Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania wypoczynkowego, rekreacyjnego oraz turystycznego lasu

Utrzymanie drożności ścieżek przyrodniczych i spacerowych - porządkowanie, wykaszanie i odkrzaczanie

ha

10,40

32

Ścinka drzew

1. Przejście kompleksowe

zadanie

25

2. Przejście interwencyjne planowane

zadanie

33

3. Przejście interwencyjne wykonane

zadanie

14

33

Udrożnienie szlaków konnych

Udrożnienie szlaków konnych

km

27,5

34

Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania wypoczynkowego, rekreacyjnego oraz turystycznego lasu

1. Sprzątanie odpadów

km

1929,9

2. Usługa opróżniania koszy, workowania odpadów wraz z dostarczeniem do Tarnawy (miejsca składowania i odbioru wraz z wystawieniem śmieci do odbioru przez zakład komunalny)

szt

13

3. Odbiór odpadów stałych zbieranych selektywnie - gmina Lutowiska kwiecień - listopad

szt

1390

4. Odbiór odpadów stałych - zmieszanych - gmina Lutowiska kwiecień - listopad

szt

830

5. Obiór odpadów stałych - gmina Cisna

szt

160

6. Zwożenie nieczystości z Połoniny Wetlińskiej

tyg

32

7. Wywiezienie i zwiezienie kabin - Połonina Wetlińska

szt

4

8. Najem kabin i zbiorników TOI-TOI -
2 szt kabin i 8 zbiorników - wraz z przygotowaniem do eksploatacji, serwisem podstawowym i końcowym

tydzień

64

9. Najem kabin i zbiorników TOI-TOI -
5 szt kabin - wraz z przygotowaniem do eksploatacji, serwisem podstawowym i końcowym

tydzień

168

10. Zakup wraz z dostawą i montażem koszy na śmieci wraz z drewnianą obudową

kpl

1

11. Wykonanie wraz z montażem drewnianej konstrukcji schowka na śmieci wraz z kontenerem

szt

1

35

Porządkowanie otoczenia obiektów trurystycznych

Koszenie, odkrzaczanie, porządkowanie otoczenia wokół obiektów turystycznych i edukacyjnych – parkingów, wiat, terenowych stacji edukacji ekologicznej, terenów zielonych w osiedlach w obszarze Parku, remonty nawierzchni parkingów

ha

6,06

36

Drobne remonty w obiektach infrastruktury turystycznej

1. Prace godzinowe ręczne

godz

864

2. Prace godzinowe półmechaniczne

godz

288

3. Prace godzinowe mechaniczne

godz

72

4. Zakup impregnatu wraz z kosztem dostawy

L

540

5. Zakup impregnatu typu drewnochron wraz z dostawą

L

90

6. Zakup tarcicy obrzynanej dwustronnie

m3

6

7. Transport tarcicy

km

116

 
spacer
Nowości
lawiny.jpg
facebook-baner.pnginstagram-baner.png

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos-dofinansowano.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2024 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer