PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki
Park Narodowy

Serwis internetowy

ppn.pnglogo-mab.pnglogo-medal.pngWorld_Heritage_Logo_global.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Fundacja PGE
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Obszar pobierania
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Panel Rys pedzelek okienko.jpg

WOKOL-KREMENAROSA-BANER.jpg
duza_rodzina.png
Folder
folder.jpg
 
Bieszczadzki PN arrow Turystyka arrow Przewodnicy z licencją BdPN arrow Regulamin dla przewodników oprowadzających grupy turystyczne po BdPN (2021 r.)

Regulamin dla przewodników oprowadzających grupy turystyczne po BdPN (2021 r.)
11.03.2013.

Zarządzenie nr 14/2021

Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego

z dnia 18.03.2021 r.

Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.) ustanawia się:

 

REGULAMIN DLA PRZEWODNIKÓW OPROWADZAJĄCYCH

GRUPY TURYSTYCZNE PO BIESZCZADZKIM PARKU NARODOWYM

 

§ 1

1. Grupy turystyczne w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego oprowadzać mogą osoby posiadające uprawnienia przewodnickie na teren Beskidów Wschodnich z określeniem "beskidzki" nadane przez upoważnione do tego organy. Zaleca się posiadanie licencji nadanej przez dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

2. Warunkiem uzyskania licencji jest uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez Bieszczadzki Park Narodowy według ustalonego programu (załącznik nr 2) oraz wykazanie się odpowiednim zasobem wiedzy na temat Parku.

3. Zasady szkoleń na licencję przewodnicką Bieszczadzkiego Parku Narodowego określa załącznik nr 1. Wzór licencji określa załącznik nr 3

§ 2

Przewodników oprowadzających po terenie Parku obowiązują przepisy ujęte w aktualnie obowiązującym Zarządzeniu Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych w sprawie udostępniania Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych oraz stosowanie się do poleceń pracowników Służby Parku i funkcjonariuszy Straży Parku.

§ 3

Poruszanie się wraz z oprowadzanymi wycieczkami po terenie Parku jest dozwolone wyłącznie po wyznaczonych szlakach turystycznych, ścieżkach przyrodniczych i przyrodniczo-historycznych, pieszo-rowerowych oraz spacerowych.

§ 4

Liczba osób wycieczki zbiorowej obsługiwanej przez jednego przewodnika nie może przekraczać 50 osób.

§ 5

Przewodnik jest zobowiązany do zapobiegania wszelkim działaniom ze strony członków oprowadzanej grupy mogącym wpływać na przyrodę parku oraz elementy infrastruktury turystycznej, w szczególności:

 1. zakłócania ciszy,
 2. usuwania, niszczenia, uszkadzania szaty roślinnej,
 3. chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich, wybieranie jaj,
 4. rozniecania i palenia ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 5. zaśmiecania i zanieczyszczania gleby, wód i powietrza,
 6. niszczenia i uszkadzania zabytków kulturowych,
 7. obozowania poza miejscami wyznaczonymi przez dyrektora Parku,
 8. zatrzymywania się i postoju autokarem wycieczkowym w miejscach niedozwolonych,
 9. poruszania się pieszo po trasach turystyki konnej i rowerowej (za wyjątkiem ścieżek pieszo-rowerowych oraz odcinków biegnących drogami publicznymi),
 10. poruszania się na rowerach po szlakach pieszych i konnych oraz ścieżkach przyrodniczych (za wyjątkiem ścieżek pieszo-rowerowych oraz odcinków biegnących drogami publicznymi),
 11. organizacji imprez tj. rajdy turystyczne bez zgody dyrektora parku narodowego,
 12. wprowadzania psów, za wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym,
 13. usuwania i niszczenia szlakowskazów, tablic informacyjnych, oznakowania zimowego oraz innych elementów oznakowania szlaków i ścieżek przyrodniczych.

§ 6

Od licencjonowanego przewodnika wymaga się właściwej interpretacji zagadnień przyrodniczych i stosowania się do obowiązujących przepisów prawnych w zakresie funkcjonowania Parku.

§ 7

Za bezpieczeństwo prowadzonej przez siebie grupy odpowiada przewodnik.

§ 8

W przypadku nie przestrzegania zasad regulaminu BdPN przez przewodnika lub uczestników prowadzonej przez niego grupy, oraz naruszania dobrego imienia i wizerunku BdPN przez przewodnika, również poza oprowadzaniem, np. w mediach elektronicznych licencja może zostać odebrana.

§ 9

W przypadku trwania stanu epidemii, na przewodniku ciąży odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie wycieczki zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie ich realizacji, z zachowaniem obowiązujących obostrzeń zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§ 10

Podstawą niniejszego Regulaminu są następujące akty prawne:

-   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4.08.1973 r. w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego Dz. U. Nr 31, poz. 179, z 1989 r. Nr 50, poz. 288 oraz z 1991 r. Nr 11, poz. 39, z 1996r. Nr 144, poz,.664 oraz z 1999r. Nr 93 poz. 1068),

-    Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późń. zm.),

-    OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 lutego 2016 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych (Dz.U. 2016 poz. 215),

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18.03.2021 r.

 

Załączniki:

 
spacer
Nowości
Infrastruktura i Środowisko
lawiny.jpg
facebook-baner.pnginstagram-baner.png

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos-dofinansowano.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2024 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer