PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki
Park Narodowy

Serwis internetowy

ppn.pnglogo-mab.pnglogo-medal.pngWorld_Heritage_Logo_global.png
header
bip.png
NFOŚIGW
Przedsięwzięcia
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Panel Rys pedzelek okienko.jpg

WOKOL-KREMENAROSA-BANER.jpg
duza_rodzina.png
Folder
folder.jpg
 
Bieszczadzki PN arrow Przedsięwzięcia arrow Lista

Przedsięwzięcia
19.03.2009.

Okres korzystania z dotacji NFOŚiGW oraz wysokość przyznanych dotychczas kwot dofinansowania:

Numer umowy

Nazwa przedsięwzięcia

Kwota dofinansowania /w tys. zł/

zrealizowano

112/91/w19/OP-iw/D

Centrum Naukowo-Dydaktyczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych

65.000 zł

zrealizowana

3/92/w19/OP-po/D

Modernizacja i wyposażenie placówki naukowo-badawczej Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery - Bieszczadzkiego Parku Narodowego

62.000 zł

zrealizowana

4/92/w19/OP-po/D

úączność radiowo-telefoniczna Bieszczadzkiego Parku Narodowego

73.400 zł

zrealizowana

6/92/w19/OP-ee/D

Działalność edukacyjna Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery - Bieszczadzkiego PN

40.000 zł

zrealizowana

38/92/W-50/OP-PO- /D

Budowa oczyszczalni ścieków w Bereżkach oraz doprowadzenie wody do części budynków

78.300 zł

zrealizowana

40/92/W-50/OP-PO- /D

Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych

160.000 zł

zrealizowana

86/92/W-50/OP-IN--/D

Opracowanie Planu Ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego

2.000.000 zł

zrealizowana

113/92/W-50/0P-BA- -/D

Zako˝czenie remontu i doposażenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Bieszczadzkiego PN

110.000 zł

zrealizowana

194/92/W-50/OP-PO- -/D

Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją na Wołosatem

98.000 zł

zrealizowana

27/93/W-50/EE-WD- -/D

Popularyzacja wiedzy ekologicznej na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego

20.000 zł

zrealizowana

205/93/W-50/OP-WK/D

Ochrona bioróżnorodności flory w Bieszczadzkim Parku Narodowym

76.500 zł

zrealizowana

230/93/W-50/OP-WK- -/D

Ochrona bioróżnorodności fauny w Bieszczadzkim Parku Narodowym

66.000 zł

zrealizowana

239/93/W-50/OP-RE- -/D

Reintrodukcja bobra i zarybianie górnych odcinków rzek znajdujących się na terenie Parku oraz dokarmianie żubrów

27.500 zł

zrealizowana

250/93/W-50/OP-PO- -/D

Doprowadzenie wody pitnej oraz odprowadzenie ścieków z osad Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych - II etap

81.000 zł

zrealizowana

284/93/W-50/OP-PO- -/D

Budowa oczyszczalni ścieków dla schroniska PTTK i wykonanie przyłącza osad Parku do tej oczyszczalni

50.000 zł

zrealizowana

333/93/W-50/OP-WK- -/D

Wykonanie prac konserwatorskich w rezerwacie ścisłym „Dolina Moczarnego" w Bieszczadzkim Parku Narodowym

17.500 zł

zrealizowana

295/93/W-50/OP-PO- -/D

Eliminacja zagroże˝ pożarowych

66.500 zł

zrealizowana

486/93/W-50/OP-PO- -/D

Ochrona bioróżnorodności flory - uporządkowa- nie drzewostanów świerkowych pod względem sanitarnym w leśnictwie Górny San

166.400 zł

zrealizowana

693/94/W-50/OP-BA- -/D

Zako˝czenie prac remontowo-modernizacyjnych Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych

50.000 zł

zrealizowana

713/94/W-50/EE-PO - -/D

Działalność edukacyjna w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 1994 r.

53.200 zł

zrealizowana

714/94/W-50/PO-WK - -/D

Ochrona bioróżnorodności flory w Bieszczadzkim Parku Narodowym

70.000 zł

zrealizowana

839/94/W-50/OP-BA- -/D

Działalność edukacyjna w Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery Karpaty Wschodnie

73.000 zł

zrealizowana

169/95/W-50/OP-WK/- -/D

Ochrona bioróżnorodności flory w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 1995 r.

229.000 zł

zrealizowana

245/95/W-50/OP-WK- -/D

Zabezpieczenie ekosystemów leśnych i nieleśnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego przed pożarami

182.400 zł

zrealizowana

708/95/W-50/OP-UR- -/D

Zmiana systemu ogrzewania Dyrekcji i Osiedla Bieszczadzkiego Parku Narodowego

152.500 zł

zrealizowana

802/95/W-50/OP-WK - -/D

Utworzenie Ośrodka Informacyjno-Edukacyjne- go w Lutowiskach na terenie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery

319.295 zł

zrealizowana

958/95/W-50/EE-PO- /D

Realizacja programu edukacji ekologicznej, działalności wydawniczej i rozwoju zaplecza dydaktycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 1995 - 1996

179.300 zł

zrealizowana

241/96/W-50/OP-WK- -/D

Ograniczenie szkód antropogennych na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego

161.000 zł

zrealizowana

244/96/W-50/OP-WK- -/D

Ochrona bioróżnorodności flory Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 1996 r.

300.000 zł

zrealizowana

479/96/W-50/OP-WK-LZ/D

Podłączenie obiektów mieszkalnych Bieszczadz- kiego Parku Narodowego w Wetlinie do oczyszczalni Scieków przy obiekcie PTTK

69.000 zł

zrealizowana

131/97/W-50/EE-EE/D

Realizacja programu edukacji ekologicznej, działalności wydawniczej i rozwoju zaplecza dydaktycznego w BdPN w roku 1997

56.400 zł

zrealizowana

157/97/W-50/OP-WK- -/D

Ochrona bioróżnorodności flory w Bieszczadzkim Parku Narodowym

300.000 zł

zrealizowana

70/98/W-50/EE-EE/D

Realizacja programu edukacji ekologicznej, działalności wydawniczej i rozwoju zaplecza dydaktycznego w BdPN w roku 1998

175.544 zł

zrealizowana

97/98/W-50/OP-WK- -/D

Ochrona ekosystemów leśnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego

200.000 zł

zrealizowana

173/98/W-50/OP-RE- -/D

Ochrona dzikich zwierząt w Bieszczadzkim Parku Narodowym

50.000 zł

zrealizowana

47/99/W-50/OP-WK--/D

Ograniczenie potencjalnych szkód wśród dzikich zwierząt mogących powstać w wyniku klęskowych opadów śniegu w Bieszczadach

35.000 zł

zrealizowana

90/99/Wn-50/OP-WK--/D

Ochrona lasu i gospodarka leśna w Bieszczadzkim Parku Narodowym

214.860 zł

zrealizowana

102/99/Wn50/EE-EE/D

Realizacja programu edukacji ekologicznej, działalności wydawniczej i rozwoju zaplecza dydaktycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym w roku 1999

150.000 zł

zrealizowana

302/99/Wn-50/OP-WK--/D

Ochrona ekosystemów nieleśnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym

199.700 zł

zrealizowana

431/99/Wn 50/OP-RE--/D

Ochrona zwierząt w Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 1999 - 2000

135.000 zł

zrealizowana

484/99/Wn-50/OP-WK--/D

Zabezpieczenie przed pożarami ekosystemów i obiektów Bieszczadzkiego Parku Narodowego

120.000 zł

zrealizowana

75/2000/Wn50/EE-EE/D

Realizacja programu edukacji ekologicznej, działalności wydawniczej i rozwoju zaplecza dydaktycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym

200.000 zł

zrealizowana

122/2000/Wn-50/ OP-WK- -/D

Ochrona lasu i gospodarka leśna w Bieszczadzkim Parku Narodowym

407.000 zł.

zrealizowana

123/2000/Wn-50/ OP-WK- -/D

Ochrona ekosystemów nieleśnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym

129.800 zł.

zrealizowana

258/2000/Wn-50/ OP-WK- -/D

Unormowanie gospodarki wodno- ściekowej przy Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach

200.269 zł.

zrealizowana

86/2001/Wn-50/OP-PO-LZ/D

Modernizacja sieci łączności radiowej w Bieszczadzkim Parku Narodowym

59.000 zł.

zrealizowana

105/2001/Wn50/OP-BA--/D

Realizacja programu edukacji ekologicznej, działalności wydawniczej i rozwoju zaplecza dydaktycznego Bieszczadzkiego Parku Narod.

301.810 zł.

zrealizowana

110/2001/Wn-50/OP-WK--/D

Ochrona ekosystemów nieleśnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym

202.400 zł.

zrealizowana

123/2001/Wn-50/OP-WK--/D

Ochrona ekosystemów leśnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym

305.700 zł.

Zrealizowana

233/2001/Wn-50/OP-WK--/D

Ochrona zwierzyny w Bieszczadzkim Parku Narodowym

108.300 zł.

Zrealizowana

562/2001/WN50/ OP-IN--/D

System informacji przestrzennej (GIS) do zarządzania ochroną różnorodności biologicznej w Bieszczadzkim Parku Narodowym

819.964,38 zł.

Zrealizowana

324/2002/Wn50/EE-EE/D

Realizacja programu edukacji ekologicznej, działalności wydawniczej i rozwoju zaplecza dydaktycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2002 r.

233.250 zł.

Zrealizowana

334/2002/Wn50/OP-WK--/D

Ochrona ekosystemów leśnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym

70.000 zł.

Zrealizowana

340/2002/Wn50/OP-WK--/D

Ochrona ekosystemów nieleśnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym

50.000 zł.

Zrealizowana

490/2002/wn50/OP-RE-/D

Ochrona zwierzyny Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 2002 i 2003 r.

45.350 zł.

Zrealizowana

84/2003/Wn 50/OP-WK -/D

Ochrona lasu i gospodarka leśna w Bieszczadzkim Parku Narodowym

476.600 zł.

Zrealizowana

85/2003/Wn 50/OP- WK -/D

Ochrona ekosystemów nieleśnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym

331.200 zł.

Zrealizowana

131/2003/Wn - 50/EE - BS/D

Realizacja programu edukacji ekologicznej, działalności wydawniczej i rozwoju zaplecza dydaktycznego Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 2003 r.

250.000 zł.

Zrealizowana

243/2003/Wn 50/OP-RE- -/D

Zakup środków transportu, dokarmianie i utrzymanie siedlisk - ochrona zwierząt w Bieszczadzkim Parku Narodowym

190.840 zł.

Zrealizowana

307/2003/Wn 50/OP-WK-LZ/D

Zabezpieczenie przeciwpożarowe obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego

272 600 zł.

Zrealizowana

308/2003/Wn50/OP-WK-LZ/D

Termorenowacja osiedla mieszkaniowego nr 2 w Ustrzykach Górnych

273 700 zł.

zrealizowana

725/2003/Wn - 50/EE - BS/D

Zakup kolekcji ptaków - uzupełnienie ekspozycji przyrodniczych i zbiorów Muzeum Przyrodniczego Bieszczadzkiego Parku Narodowego

105 000 zł.

Zrealizowana

70/2004/Wn 50/OP-RE- -/D

Ochrona zwierząt w Bieszczadzkim Parku Narodowym w roku 2004 i 2005

65 700 zł.

Zrealizowana

82/2004/Wn 50/OP-WK- -/D

Ochrona lasu i gospodarka leśna w Bieszczadzkim Parku Narodowym

247 000 zł.

Zrealizowana

108/2004/Wn50/OP-WK- -/D

Ochrona ekosystemów nieleśnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym

264 000 zł.

Zrealizowana

247/2004/Wn - 50/EE - BS/D

Realizacja programu edukacji ekologicznej, działalności wydawniczej i rozwoju zaplecza dydaktycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2004 r.

249 800 zł

Zrealizowana

96/2005/Wn 50/OP-WK- -/D

Ochrona lasu i gospodarka leśna w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2005 r.

250 000 zł.

Zrealizowana

199/2005/Wn50/OP-WK- -/D

Ochrona ekosystemów nieleśnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2005 r.

283 870 zł.

Zrealizowana

257/2005/Wn - 50/EE - BS/D

Realizacja programu edukacji ekologicznej, działalności wydawniczej i rozwoju zaplecza dydaktycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2005 r.

260 668 zł.

Zrealizowana

420/2005/Wn 50/OP-RE- -/D

Ochrona zwierząt w Bieszczadzkim Parku Narodowym

85 400 zł.

Zrealizowana

438/2005/Wn 50/OP-WK- -/D

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków dla obiektów mieszkalnych w miejscowości Tarnawa Niżna

201 930 zł.

Zrealizowana

65/2006/Wn 50/OP-WK- -/D

Ochrona lasu i gospodarka leśna w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2006 roku

168 500 zł.

Zrealizowana

72/2006/Wn50/OP-WK- -/D

Ochrona ekosystemów nieleśnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2006 roku

200 000 zł.

Zrealizowana

114/2006/Wn - 50/EE - BS/D

Realizacja programu edukacji ekologicznej, działalności wydawniczej i rozwoju zaplecza dydaktycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2006 r.

338 290 zł.

Zrealizowana

330/2006/Wn 50/OP-RE- -/D

Ochrona zwierząt w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2006 i 2007 roku

174 700 zł.

Zrealizowana

461/2006/Wn-50/OP-WK--/D

Pilotażowy program likwidacji odpadów azbestowych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego

93 800 zł.

zrealizowana

81/2007/Wn - 50/EE - BS/D

Realizacja programu edukacji ekologicznej, działalności wydawniczej i rozwoju zaplecza dydaktycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2007 r.

256 940 zł.

zrealizowana

106/2007/Wn50/OP-WK- -/D

Ochrona ekosystemów nieleśnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2007 roku

240 000 zł.

zrealizowana

117/2007/Wn 50/OP-WK/D

Ochrona lasu i gospodarka leśna w Bieszczadzkim Parku Narodowym w roku 2007

210 000 zł.

zrealizowana

124/2007/Wn 50/OP-WK/D

Ochrona zwierząt w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2007 roku

55.000 zł.

Zrealizowana

139/2007/Wn-50/OP-re--/D

Pilotażowy program likwidacji odpadów azbestowych wraz z ich utylizacją na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego

139 800 zł.

Zrealizowana

154/2007/Wn-50/OP-re--/D

Ochrona ginącej rasy konia huculskiego w Bieszczadzkim Parku Narodowym

120 000 zł.

Zrealizowana

186/2007/Wn 50/OP-PO-LZ/D

Ochrona przeciwpożarowa w Bieszczadzkim Parku Narodowym

150 000 zł.

Zrealizowana

404/2007/Wn 50/OP-PO-LZ/D

Ochrona przeciwpożarowa w Bieszczadzkim Parku Narodowym

60 000 zł.

Zrealizowana

171/2008/Wn 50/OP-WK/D

Ochrona ekosystemów leśnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym

261 000 zł.

Zrealizowana

177/2008/Wn 50/OP-WK/D

Ochrona ekosystemów nieleśnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym - 2008 r.

238 400 zł.

Zrealizowana

201/2008/Wn 50/OP-WK/D

Ochrona ginącej rasy konia huculskiego w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2008 r.

123 700 zł.

Zrealizowana

202/2008/Wn 50/OP-PO/D

Pilotażowy program likwidacji odpadów azbestowych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego wraz z ich przekazaniem do utylizacji

1 586 068,12 zł.

Zrealizowana

203/2008/Wn 50/OP-WK/D

Zakup urządze˝ do hodowli ginącej rasy konia huculskiego w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2008 r.

350 000 zł.

Zrealizowana

204/2008/Wn 50/OP-RE/D

Ochrona zwierząt w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2008 roku

67 550 zł.

Zrealizowana

205/2008/Wn 50/OP-PO/D

Budowa obiektów małej infrastruktury służącej ograniczeniu skutków presji turystyki na zasoby przyrodnicze w Bieszczadzkim Parku Narodowym

449 100 zł.

zrealizowano

277/2008/Wn 50/OP-WK/D

Ochrona przeciwpożarowa w Bieszczadzkim Parku Narodowym w roku 2008

216 000 zł.

Zrealizowana

287/2008/Wn 50/OP-IN/D

Przygotowanie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego

2 497 000 zł.

zrealizowano

291/2008/Wn 50/EE-BS/D

Realizacja programu edukacji ekologicznej, działalności wydawniczej i rozwoju zaplecza dydaktycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2008 r.

384 330 zł.

Zrealizowana

183/2010/Wn -50/OP- WK-KU/D

Termomodernizacja budynku
administracyjnego oraz 4 budynków mieszkalnych osiedla BdPN w Ustrzykach
Górnych

197 222,16 zł.

Zrealizowana
143/2011/Wn-09/Op-WK/D Ochrona zwierząt w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2011 i 2012 roku 328 984,67 zł Zrealizowana
217/2011/Wn-09/OP-WK/D Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym
697 897,69 zł
Zrealizowana
743/2012/Wn-09/OP-PO-EF/D Zachowanie właściwego stanu małej infrastruktury turystycznej oraz technicznego zabezpieczenia szlaków pieszych i miejsc udostępnionych na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego
101 210,68 zł
Zrealizowana
285/2013/Wn-09/OP-WK-KU/D Ograniczenie niskiej emisji na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osiedli mieszkaniowych w Wołosatem, Pszczelinach i w Wetlinie
1 116 013,00 zł
Zrealizowana
1005/2013/Wn-09/OP-WK-PN/D Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej BdPN poprzez budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Ustrzykach Górnych
1 481 870,16 zł
Zrealizowana
782/2013/Wn-09/OP-WK/D Ochrona ekosystemów łąkowych i ziołoroślowych oraz cennych ekosystemów w otoczeniu szlaków turystycznych w Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2014-2015 1 488 637,00 zł
zrealizowano
802/2014/Wn-09/OP-WK/D Ochrona cennych ekosystemów nieleśnych i ginącej rasy konia huculskiego w Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2014-2016 1 567 256,39 zł
zrealizowano
458/2014/Wn-09/OP-WK-KU/D Ograniczenie niskiej emisji na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację 17 budynków mieszkalnych oraz Ośrodka Informacji i Edukacji Turystycznej w Lutowiskach 3 650 369,00 zrealizowano
939/2014/Wn-09/OP-WK-PN/D Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej BdPN poprzez budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Wołosatem 1 679 580,00 zrealizowano
914/2013/Wn-50/EE-BS/D Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej BdPN w Wołosatem służąca programom ochrony różnorodności biologicznej 3 011 904,30 zrealizowano
 
spacer
Nowości
lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos-dofinansowano.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2024 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer