Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem e-rezerwacji.

Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną.